Indberetning af bivirkninger ved lægemidler anvendt til dyr

Alle der har mistanke om bivirkninger ved lægemidler til dyr, bør indberette det til Lægemiddelstyrelsen. Her på siden finder du de direkte link til indberetning af bivirkninger observeret hos dyr samt til indberetning af reaktion hos et menneske efter kontakt med et veterinært lægemiddel.

ViNordic har udarbejdet to foldere med information om bivirkninger, den ene er skrevet til dyrlægen og den anden til dyrejeren. Begge foldere kan downloades herfra.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org