Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger til fremstilling af foderlægemidler

Revideret: 1.11.2017.

 

Et foderlægemiddel er en blanding af en lægemiddelforblanding og et eller flere foderstoffer, som er bestemt til uden forarbejdning at anvendes til dyr. Lægemidlet er tilsat i en sådan mængde, at der kan opnås en terapeutisk effekt.

En lægemiddelforblanding - ofte benævnt premix (til foderlægemidler) - er en veterinærmedicinsk specialitet godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelforblandingen er formuleret med henblik på opblanding i foder og dermed fremstilling af et foderlægemiddel på en af Plantedirektoratet godkendt foderstofvirksomhed.

Foderlægemidler og lægemiddelforblandinger er lægemidler med antibakteriel eller anthelmintisk effekt. Størstedelen af de foderlægemidler, der anvendes i dag, har antibakteriel effekt (indhold af antibiotikum eller kemoterapeutikum). Foderlægemidler anvendes efter en omhyggelig klinisk undersøgelse til behandling af bakterielle sygdomme i et større husdyrhold.

For at opnå det bedst mulige resultat af behandlingen og da enhver anvendelse af antibiotikum/kemoterapeutikum eller anthelmintikum som lægemiddel, foderlægemiddel eller vækstfremmer bl.a. indebærer risiko for udvikling af resistens hos mikroorganismer og indvoldsorm, bør anvendelsen mindskes og samtidig optimeres mest muligt.

Foderlægemidler må alene udleveres fra apoteket efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at fremstille foderlægemidler.

Regler og betingelser for anvendelse af lægemidler, foderlægemidler og tilsætningsstoffer til foderstoffer 

Lægemidler

 • Sundhedsministeriets bekendtgørelse af lov nr. 506 af 20/04/2013, om lægemidler
 • Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1241 af 12/12/2005 om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære midler til dyr uden for apotek med senere ændringer (bek. nr. 23 af 18/01/2008)
 • Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1823 af 15/12/2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
 • Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1533 af 12/12/2016 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr (gengivet under Lovgivning, Lægemidler til dyr, Bekendtgørelsen.)
 • Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1532 af 12/12/2016 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. 

Foderlægemidler

 • Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1251 af 12/12/2005 om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr
 • Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 1228 af 07/12/2005 om indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk
 • Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1254 af 12/12/2005 om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til fisk m.m.

Tilsætningsstoffer til foderstoffer

 • Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 52 af 11/01/2017 af lov om foderstoffer
 • Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 850 af 27/06/2017 om foder og foderstofvirksomheder
 • Fødevarestyrelsens vejledning om foder og foderstof-virksomheder oktober 2012.

Økologisk jordbrugsproduktion

 • Landbrugsstyrelsens vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, april 2017, afsnit 15 (behandling af økologiske dyr)
 • Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1404 af 03/12/2015 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org