Bilag 3: Liste over forbudte stoffer

Bilag til bekendtørelse nr. 2542 af 15. december 2021.

 

Liste A: Forbudte stoffer
Thyreostatika
Stilbener, stilbenderivater, salte og estere heraf
Østradiol 17 beta og esterlignende derivater heraf

Liste B: Forbudte stoffer med undtagelser
Beta-agonister.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org