Bilag 2: Liste over magistrelle lægemidler, jf. § 4, stk. 1

Revideret: 28. januar 2021.


Bilag til bekendtørelse nr. 2542 af 15. maj 2021.

 

Lægemiddelstof(fer) Dyreart Indikation(er) Lægemiddel-form Styrke Paknings-størrelse Vare-nr.
Acetylcystein Heste Mekonium-forstoppelse hos føl Klysma 40 mg/ml 200 ml 686189
Acetylcystein - gentamycin Hunde og katte Øjenlidelser, hensmeltende sår på cornea Øjendråber 50 mg/ml
3 mg/ml
5 ml 686190
Atropin Fødevarepro-ducerende dyr Præanæsteticum og behand­ling af forgiftning med esterase­hæm­mere Injektionsvæske 10 mg/ml 10 ml 686172
Kalium/
natrium/
glukose
Alle dyr Væsketerapi Infusions-koncentrat KCl 15 g/l, NaCl 23 g/l,
Glukosmono-hydrat
500 g/l
1000 ml 686175
Kaliumbromid Hunde Epilepsi Mikstur 100 mg/ml 500 ml 686192
Kaliumchlorid Alle dyr)
Væsketerapi Infusions-koncentrat 14,9 mg/ml 20 ml 686176

Kaliumiodid

Kvæg Actinobacillose (trætunge) Afdelte pulvere

100 %

5 g 686177
L-lysin-hydrochlorid Katte Okulære virusinfektioner Tabletter

500 mg

20 stk. 686195
Magnesium-trisilikat Kvæg Løbesår Afdelte pulvere 100% 50 g 686206
Mepyramin Heste1) og hunde, katte Antihistamin Injektionsvæske 25 mg/ml 20 ml 686197
Methyltestosteron, 17 alfa Akvakultur Kønskonvertering – kun yngel under 3 mdr. Opløseligt pulver 100% 20 mg 686178
Natrium-bicarbonat Alle dyr Væsketerapi Infusionsvæske 84 mg/ml

500 ml

686179
Natrium-dioctyl-sulfosuccinat Heste Forstoppelse Mikstur 50 mg/ml 100 ml 686155
Neostigmin Fødevarepro-ducerende dyr Ileus, vomatoni og løbedislokation Injektionsvæske 2,5 mg/ml 10 ml 686182
Phenobarbital Hunde og katte Epileptiske kramper Injektionsvæske 10 mg/ml
100 mg/ml
5 x 1 ml
5 x 1 ml
686207
686208
Polyvidon Heste1) Kejsersnit, bughuleoperation Skyllevæske 20 mg/ml 500 ml 686198
Prednisolon og mepyramin Heste1) Allergiske luftvejslidelser Afdelte pulvere 40 mg og 1 g 10 stk. 686201
Ringer chlorid, stærk Alle dyr Væsketerapi Infusions-koncentrat KCl 3 g/l,
CaCl 5 g/l, NaCl
86 g/l
1000 ml 686184
Ronidazol Katte Infektion med Tritrichomonas foetus Kapsler 30 mg
60 mg
120 mg
14 stk.
14 stk.
14 stk.
686209
686210
686211
Taurin Smådyr Hjerteproblemer Tabletter 250 mg 100 stk. 686203
Thiaminhydrochlorid Kalve CNS-forstyrrelser Injektionsvæske 250 mg/ml 10 ml 686144
Tylosin Hunde og katte Spirokætinfektioner og gastrointestinale lidelser forårsaget af tylosinfølsomme mikroorganismer Tabletter 50 mg
300 mg
10 stk.
10 stk.
686226
686227
Vismuthmikstur (bismuthsubsalicylat) Alle dyr Gastrointestinale lidelser Mikstur 35 mg/ml 200 ml
1000 ml
686212
686213
Vismuthmikstur til kat (bismuthsubnitrat) Katte Gastrointestinale lidelser Mikstur 3,3 g/100 g 200 ml 686214

1) Må kun anvendes til heste, der er udelukket fra anvendelse til konsum, da der ikke er fastsat MRL-værdi(er) for et eller flere af de aktive indholdsstoffer

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org