Udleveringsbestemmelser

Der er i produktinformationen for medicinske specialiteter under ”Udleveringsbestemmelser” anvendt følgende forkortelser:

A Lægemiddel udelukkende beregnet til familiedyr. Må udleveres én gang efter samme recept/rekvisition, medmindre udleveringen sker i flere mindre portioner ad gangen
AP Lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe A.
APK Lægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe A.
B Lægemiddel udelukkende beregnet til familiedyr. Må udleveres én gang efter samme recept/rekvisition, medmindre receptudstederen har angivet på recepten, hvor mange gange og med hvilke tidsmellemrum yderligere udlevering må finde sted.
BP Lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
BPK Lægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
HA Håndkøb – apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker.
HF Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker.
HV Håndkøb – ikke apoteksforbeholdt lægemiddel til dyr. Må forhandles til forbrugerne uden om apotekerne i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1241 af 12. december 2005 om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek.
HP Lægemiddel udelukkende beregnet til produktionsdyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe H.
HPK Lægemiddel beregnet til både produktionsdyr og familiedyr. Udlevering sker som i udleveringsgruppe H.
PRMIX Må kun udleveres efter ordination fra en dyrlæge til fodermøller, der har tilladelse til at fremstille foderlægemidler. Udlevering sker som i udleveringsgruppe B.
A§4 Lægemidler omfattet af reglerne i receptbekendtgørelsens § 4. Må kun udleveres 1 gang.

Lægemidler godkendt til produktionsdyr må udleveres af apoteker, der har givet Lægemiddelstyrelsen meddelelse om, at man ønsker at forhandle lægemidler til produktionsdyr til forbrugerne (jf. § 12a i lov om apoteksvirksomhed) og af indehavere af tilladelse til forhandling til brugerne af lægemidler til produktionsdyr (jf. § 39, stk. 1 i lov om lægemidler).

NB! Er lægemidlet godkendt til både produktionsdyr og familiedyr og skal lægemidlet anvendes til produktionsdyr, skal recepten være påført ”til produktionsdyr”.

Oplysninger om udleveringsbestemmelser er hentet fra Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org