Redaktionen

Revideret: 27.03. 2020.

Til at forestå redigeringen af Medicintildyr.dk er der nedsat en redaktionsgruppe bestående af: 

 • Dyrlæge, professor MSO Lisbeth Høier Olsen (faglig konsulent for Lægemidler og Andre produkter)
 • Professor, dyrlæge, ph.d. Lars Erik Larsen (faglig konsulent for Sera/vacciner og Specialtema vedr. Immunprofylakse)
 • Desinfektionsekspert, laborant Ove Christoffersen (faglig konsulent for Desinfektionsmidler og Specialtema og Lovgivning vedr. Desinfektionsmidler)
 • General Manager Nordics, DVM, Lisa Pontoppidan, Ceva Animal Health
 • Dyrlæge Kenneth Engelund Lassen, Den Danske Dyrlægeforening
 • Dyrlæge Annette Bonde Larsen, Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
 • Cand.ling.merc. Lucie Schulz, ViNordic
 • Cand.ling.merc. Annette Pomiklo, ViNordic

Endvidere har følgende faglige konsulenter bidraget med afsnit til hjemmesidens Specialtema:

 • Dyrlæge, ph.d. Anders Permin, Unibrains, (Forgiftninger)
 • Dyrlæge, ph.d. Inger Dalsgaard, DTU Veterinærinstituttet (Fiskesygdomme)
 • Dyrlæge Peter Fog, Ansager Dyrehospital (Heste)
 • Dyrlæge Anna Huda, Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed og Veterinært Beredskab (Anmelde­­pligtige Husdyrsygdomme)

 

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org