SILEO

Dexmedetomidin
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Dexmedetomidin, angstdæmpende middel til hunde.
Mundhulegel (0,1 mg)
DeklarationDexmedetomidin 0,1mg/ml sv.t 0,09 mg dexmedetomidin.
BrugsvejledningSileo-mundsprøjten kan dosere produktet, så det afgives i portioner på 0,25 ml. Hvert trin vises som et punkt på stemplet. Doseringstabellen angiver, hvor mange punkter der skal indgives i forhold til hundens kropsvægt. Første dosis bør gives, så snart hunden viser de første tegn på angst. Placér spidsen af mundsprøjten mellem hundens kind og gummer, og tryk på stemplet, indtil stopringen får stemplet til at stoppe. Vigtigt: gelen må ikke synkes, da kan den miste sin virkning. Undlad at fodre dyret eller give godbidder de første 15 minutter efter brug af gelen. Hvis den angstfremkaldende stimulus fortsætter, og hunden igen viser tegn på angst og frygt, kan der gendoseres, når der er gået 2 timer efter den foregående dosis. Produktet kan doseres op til 5 gange under hver hændelse.
Hundens kropsvægt (kg) Antal punkter
2,0-5,5 1
5,6-12 2
12,1-20 3
20,1-29 4
29,1-39 5
39,1-50 6
50,1-62,5 7
62,6-75,5 8
75,6-89 9
89,1-100 10
DoseringHund: Produktet bør påføres slimhinderne i hundens mundhule mellem kinden og gummerne med en dosis på 125 mikrogram/m2. Se doseringsvejledning og doseringstabel under brugsvejledningen.
OpbevaringMundsprøjten skal opbevares i æsken for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år. Efter anbrud 4 uger.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
26940 480454 1 x 3 ml 183,52  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Dexmedetomidin er en kraftig virkende og selektiv alpha-2- adrenoceptor agonist, der hæmmer frigivelsen af noradrenalin fra noradrenerge neuroner, blokerer forskrækkelsesrefleksen og dermed virker beroligende. Sammenfattende er dexmedetomidin, på grund af sin evne til at mindske den centrale noradrenerge og serotonerge neurotransmission, virksom til lindring af akut angst og frygt forbundet med støj hos hunde. Ud over den angstdæmpende effekt har dexmedetomidin også andre velkendte dosisafhængige farmakologiske effekter, bl.a. sænkning af hjertefrekvens og rektal temperatur samt effekt på perifer karforsnævring.
Indikationer
Dæmpning af akut angst og frygt hos hunde fremkaldt af lyde.
Bivirkninger
På grund af perifer karforsnævring kan slimhinderne omkring det behandlede sted kortvarigt blive blege. Andre almindeligt observerede bivirkninger ved kliniske forsøg har været sedation, opkastninger og urininkontinens. Ualmindelige bivirkninger ved kliniske forsøg har været angst, periorbital væskeansamling, døsighed og tegn på gastroenteritis.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til hunde med alvorlige hjertekarsygdomme. Må ikke anvendes til hunde med alvorlig systemisk sygdom (klassificeret som ASA III-IV), f.eks. nyre- eller leversvigt i sidste fase. Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.Må ikke anvendes til hunde, der tydeligt stadig er sederet af tidligere doser.
Interaktioner
Brug af midler, der virker dæmpende på centralnervesystemet, forventes at forstærke virkningen af dexmedetomidin, og derfor bør dosis justeres i henhold til dette.
Drægtighed, diegivning og laktation
Anvendelse frarådes.
Bemærkning
Mundhulegelen mister sin virkning, hvis det synkes. Hunden bør ikke fodres eller gives godbidder de første 15 minutter efter brug af gelen. Sikkerheden ved behandling er ikke undersøgt hos hvalpe under 16 uger eller hos hunde ældre end 17 år. Effekten af behandling kan være nedsat hos meget nervøse, ophidsede og urolige dyr på grund af et højt niveau af endogene katecholaminer. I tilfælde af indtagelse eller længerevarende kontakt med slimhinder ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen bør vises til lægen. Undlad kørsel. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Benyt uigennemtrængelige engangshandsker ved håndtering af veterinærlægemidlet. Ved kontakt med huden vaskes den eksponerede hud øjeblikkeligt efter eksponeringen med store mængder vand, og kontamineret tøj fjernes. Ved kontakt med øjne eller slimhinder, skylles med rigelige mængder ferskvand. Kontakt en læge, hvis der forekommer symptomer. Personer med kendt overfølsomhed over for dexmedetomidin eller over for et eller flere af hjælpestofferne bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet. Gravide kvinder bør undgå kontakt med produktet. Der kan forekomme sammentrækninger af livmoderen og mindsket blodtryk hos fosteret efter systemisk optagelse af dexmedetomidin.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org