EXOFLOX VET.

Enrofloxacin
Virbac Danmark A/S
 

Præsentation

Fluoroquinolon til oral anvendelse mod bakterielle infektioner hos kaniner som kæledyr, gnavere, prydfugle og krybdyr.
Oral opløsning (25 mg)
Deklaration25 mg enrofloxacin
BrugsvejledningTil administration via tvangsfodring. Skal fortyndes med mindst 4 dele vand før administration, for at undgå kaustiske virkninger. Til mindre dyr (< 500 g lgv.) fortyndes 0,1 ml af det ufortyndede præparat med >4 dele vand inden administration. Den fortyndede opløsning skal blandes grundigt før administration. Fortyndingen skal udføres to gange dagligt umiddelbart før administration, helst i en glasbeholder. Efter optrækning og anvendelse af den påkrævede mængde præparat skal sprøjterne vaskes med lunkent vand, hvorefter sprøjten kan anvendes til at forberede en anden opløsning, eller den kan åbnes, tømmes og lades tørre. Grundet de fysiologiske og farmakokinetiske forskelle mellem de meget forskellige arter, dette præparat er indiceret til, er doseringshyppighederne nedenfor kun vejledende. Afhængig af hvilken dyreart og hvilken infektion, der skal behandles, kan alternative doseringer være passende, baseret på en evidensbaseret indfaldsvinkel.
DoseringPrydfugle: 10 mg enrofloxacin pr. kg lgv. (0,4 ml pr. kg lgv.), to gange dagligt i 7 dage.
Krybdyr: 5 mg enrofloxacin pr. kg lgv. (0,2 ml pr. kg lgv.) med 24-48 timers mellemrum i 6 dage.
Gnavere og kaniner som kæledyr: 5 mg enrofloxacin pr. kg lgv. (0,2 ml pr. kg lgv.), to gange dagligt i 7 dage.
OpbevaringHold flasken tæt tillukket. Al resterende fortyndet opløsning skal bortskaffes umiddelbart efter brug.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed3 år. Efter første åbning af indre emballage: 28 dage. Efter fortynding ifølge anvisning: Anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27664 374379 1 x 10 ml 122,34  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Enrofloxacin tilhører gruppen af fluoroquinoloner. Enrofloxacin har en baktericidal virkning over for mange gramnegative bakterier, såsom Escherichia coli, Klebsiella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp. (f.eks. Pasteurella multocida), Bordetella spp., Proteus spp., Pseudomonas spp., mod grampositive bakterier, såsom Staphylococcus spp. (f.eks. Staphylococcus aureus) og mod Mycoplasma spp. ved de anbefalede terapeutiske doser. Virkningen er koncentrationsafhængig.
Indikationer
Kaniner som kæledyr: Behandling af infektioner i fordøjelseskanalen og luftvejene forårsaget af enrofloxacin-følsomme stammer af: Escherichia coli, Pasteurella multocida og Staphylococcus spp. Behandling af infektioner på hud og sår forårsaget af enrofloxacin-følsomme stammer af Staphylococcus aureus. Gnavere, krybdyr og prydfugle: Behandling af infektioner i fordøjelseskanalen og luftvejene, hvor klinisk erfaring om muligt støttes af følsomhedstesting af den kausale organisme, og indikerer, at enrofloxacin er det stof, der skal vælges.
Bivirkninger
Let og forbigående fordøjelsesbesvær (f.eks. diarré) kan opstå i meget sjældne tilfælde. I løbet af perioder med hurtig vækst kan enrofloxacin påvirke artikulært brusk.
Kontraindikationer
Dyr med epilepsi eller krampeanfald, da enrofloxacin kan føre til CNS-stimulering.
Interaktioner
Bør ikke anvendes sammen med antimikrobielle stoffer med antagonistisk virkning på quinoloner (f.eks. makrolider, tetracykliner eller phenicoler) eller sammen med theophyllin, da eliminationen af theophyllin kan forsinkes.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org