FUROSORAL VET.

Furosemid
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Furosemid til hund og kat i let delbare tabletter som kan deles i to eller fire lige store stykker.
Tablet (10 mg)
DeklarationFurosemid 10 mg tabletter.
BrugsvejledningTil oral administration. Den anbefalede startdosis er 2,5-5 mg furosemid pr. kg lgv. pr. dag. I tilfælde med svært ødem eller i refraktære tilfælde kan den daglige dosis indledningsvis fordobles. Til vedligeholdelse bør dyrlægen justere til en daglig dosis, der er den lavest effektive dosis, afhængig af hundens/kattens kliniske respons på behandlingen
DoseringHund og Kat: 2,5-5 mg furosemid pr. kg lgv. pr. dag sv. t. ½-1 tablet pr. 2 kg lgv. pr. dag.
OpbevaringIngen særlig forholdsregler.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakningen: 3 år. Delte tabletter skal opbevares i den åbne blister og bruges inden for 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27375 090846 1 x 50 tabl. 79,50  
Tablet (40 mg)
DeklarationFurosemid 40 mg tabletter.
BrugsvejledningSe under 10 mg tablet.
DoseringHund og Kat: 2,5-5 mg furosemid pr. kg lgv. pr. dag sv. t. ½-1 tablet. pr. 8 kg lgv. pr. dag.
OpbevaringIngen særlig forholdsregler.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakningen: 3 år. Delte tabletter skal opbevares i den åbne blister og bruges indenfor 3 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27376 448007 1 x 50 tabl. 101,18  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Furosemid er et hurtigvirkende diuretikum. Det hæmmer resorptionen af natrium- og chloridioner i nyrerne hvilket fører til en øget væskeudskillelse. Det absorberes hurtigt, primært i maven og den øvre tyndtarm og udskilles primært via nyrerne, mens resten udskilles via mave-tarm-kanalen.
Indikationer
Behandling af hydrothorax, hydropericardium, ascites og ødem, især forbundet med hjertesvigt og nyredysfunktion.
Bivirkninger
I sjældne tilfælde kan der opstå blød afføring. Disse tegn er forbigående og lette, og det er ikke nødvendigt at seponere behandlingen. På grund af furosemids vanddrivende virkning, kan der være hæmokoncentrering og hindret kredsløb. Ved langvarig behandling kan der opstå elektrolytmangel (herunder hypokaliæmi, hyponatriæmi) og dehydrering.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til dyr, der lider af hypovolæmi, hypotension eller dehydrering, nyresvigt med anuri eller i tilfælde af elektrolytmangel samt ved kendt overfølsomhed over for furosemid, sulfonamider eller hjælpestofferne.
Interaktioner
Anvend ikke furosemid sammen med ototoksiske antibiotika til katte. Anvendelse sammen med lægemidler, der påvirker elektrolytbalancen (kortikosteroider, andre diuretika, amfotericin B, hjerteglykosider) kræver nøje overvågning. Anvendelse sammen med aminoglykosider eller cefalosporiner kan øge risikoen for nefrotoksicitet. Furosemid kan øge risikoen for sulfonamid-krydsreaktivitet, og kan ændre behovet for insulin hos diabetiske dyr samt reducere udskillelsen af NSAID’er. Det kan være nødvendigt at reducere dosisprogrammet for langvarig behandling i kombination med ACE-hæmmere, afhængigt af dyrets respons på behandlingen.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser har afsløret teratogene virkninger. Lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos drægtige og diegivende tæver eller hunkatte, når furosemid udskilles i mælken. Hos drægtige og diegivende dyr må lægemidlet kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet.
Cave
Furosemid bør anvendes med forsigtighed i tilfælde af eksisterende forstyrrelser af elektrolyt- og/eller væskebalancen, nedsat leverfunktion (kan udløse leverkoma) og diabetes mellitus. Ved langvarig behandling skal hydreringsstatus og serum-elektrolytter overvåges hyppigt. 1-2 dage før og efter diuretika og ACE-hæmmere påbegyndes, skal nyrefunktionen og hydreringsstatus overvåges. Furosemid bør anvendes med forsigtighed til patienter med nefrotisk syndrom.’ Doser over de anbefalede kan forårsage forbigående døvhed, problemer med elektrolyt- og væskebalancen, CNS-virkninger (sløvhed, koma, krampeanfald) og kardiovaskulære virkninger (hypotension, forstyrrelser af hjerterytmen, kollaps), især hos gamle og svækkede dyr. Behandlingen er symptomatisk.
Bemærkning
Den terapeutiske virkning kan være nedsat ved en øget indtagelse af drikkevand. Når dyrets tilstand tillader det, skal vandindtagelsen begrænses til fysiologisk normale niveauer i løbet af behandlingen.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org