METROBACTIN VET.

Metronidazol
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Metronidazol tabletter til hund og kat. Alle tabletter har dobbelt delekærv og kan deles i to eller fire lige store stykker.
Tabletter (250 mg)
DeklarationMetronidazol 250 mg pr. tablet. Kan deles i to eller fire lige store dele.
BrugsvejledningDen anbefalede dosis er 50 mg metronidazol pr. kg lgv. (svt.1 tablet pr. 5 kg) pr. dag i 5-7 dage p.o. Den daglige dosis kan deles i to lige store dele for administration to gange daglig (dvs. 25 mg/kg legemsvægt to gange daglig).
DoseringHund og kat: 50 mg Metronidazol pr kg. lgv. sv.t. en tablet pr 5 kg lgv. 1 gang dagligt i 5-7 dage (se også brugsvejl.).
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Delte tabletter: 3 dage (lægges tilbage i blisterpakningen).
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27381 181759 1 x 10 tabl. 76,25  
Tabletter (500 mg)
DeklarationMetronidazol 500 mg pr. tablet. Kan deles i to eller fire lige store dele.
BrugsvejledningDen anbefalede dosis er 50 mg metronidazol pr. kg lgv. (svt.1 tablet pr.10 kg) pr. dag i 5-7 dage p.o. Den daglige dosis kan deles i to lige store dele for administration to gange daglig (dvs. 25 mg/kg legemsvægt to gange daglig).
DoseringHund og kat: 50 mg Metronidazol pr kg. lgv. sv.t. til en tablet pr 10 kg lgv. 1 gang dagligt i 5-7 dage (se også brugsvejl.).
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Delte tablt.: 3 dage (lægges tilbage i blisterpakningen).
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27382 383282 1 x 10 tabl. 116,36  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Efter metronidazol har penetreret bakterierne, reduceres molekylet af følsomme bakterier (anaerobe). De dannede metabolitter har en toksisk virkning på bakterierne via binding til bakterielt dna. Klinisk har metronidazol ingen relevant virkning på fakultative anaerobe, obligat aerobe og mikroaerofile bakterier. Metronidazol penetrerer vævet og legemsvæskerne godt, såsom spyt, mælk, vaginal secernering og sæd. Metronidazol metaboliseres primært i leveren. Inden for 24 timer efter oral administration udskilles 35-65 % af den administrerede dosis (metronidazol og dets metabolitter) i urinen.
Indikationer
Behandling af infektioner i mave-tarm-kanalen forårsaget af Giardia spp. og Clostridia spp. (dvs. C. perfringens eller C. difficile). Behandling af infektioner i det urogenitale system, mundhulen, halsen og huden forårsaget af obligate anaerobe bakterier (f.eks. Clostridia spp.), der er følsomme over for metronidazol.
Bivirkninger
Opkastning, hepatotoksicitet, neutropeni og neurologiske tegn kan opstå.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af leversygdom.
Interaktioner
Metronidazol kan have en hæmmende virkning på nedbrydningen af andre lægemidler i leveren, såsom phenytoin, ciclosporin og warfarin. Cimetidin kan nedsætte levermetabolismen af metronidazol og føre til øgede serumkoncentrationer af metronidazol. Phenobarbital kan øge levermetabolismen af metronidazol, og føre til nedsatte serumkoncentrationer af metronidazol.
Drægtighed, diegivning og laktation
Studier af laboratoriedyr har vist inkonsistente resultater hvad angår teratogene/embryotoksiske virkninger af metronidazol. Derfor frarådes anvendelsen af dette præparat under drægtighed. Metronidazol udskilles i mælken, og anvendelsen frarådes derfor under laktation.
Cave
I meget sjældne tilfælde kan der opstå neurologiske tegn, især efter langvarig behandling med metronidazol. Forsigtighedsregler for personer der adm. lægemidlet: Metronidazol har bekræftede mutagene og genotoksiske egenskaber i laboratoriedyr samt hos mennesker. Metronidazol har også en bekræftet karcinogen virkning på laboratoriedyr og en mulig karcinogen virkning på mennesker. Der skal bæres uigennemtrængelige handsker ved administration af præparatet for at undgå hudkontakt med præparatet. For at undgå indgift ved hændeligt uheld, især for børn, skal de ubrugte dele af tabletterne sættes tilbage på den åbne plads i blisterkortet, der indsættes i æsken. Vask hænderne grundigt efter tabletterne er håndteret.
Bemærkning
På grund af den sandsynlige variabilitet (tidsmæssigt, geografisk) i forekomsten af metronidazolresistente bakterier anbefales bakteriologisk prøvetagning og følsomhedstesting.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org