LIBEO VET.

Furosemid
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Diuretikum til hund i let delbare tabletter som kan deles i to eller fire ens dele.
Tablet (10 mg)
DeklarationFurosemid 10 mg/tablet.
BrugsvejledningTil oral administration. Den anbefalede startdosis er 1-5 mg furosemid pr. kg lgv. pr. dag. I tilfælde med svært ødem eller i refraktære tilfælde kan den daglige dosis indledningsvis fordobles. Til vedligeholdelse bør dyrlægen justere til en daglig dosis, der er den lavest effektive dosis, afhængig af hundens kliniske respons på behandlingen.
DoseringHund: 1-5 mg furosemid pr. kg lgv. pr. dag sv.t. ½-2½ tablet pr. 5 kg lgv. pr. dag.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30°C.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakningen: 30 måneder. Delte tabletter skal opbevares i den åbne blister og bruges inden for 72 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27645 046083 12 x 10 tabl. 171,64  
Tablet (40 mg)
DeklarationFurosemid 40 mg/tablet.
BrugsvejledningSe under 10 mg tablet.
DoseringHund: 1-5 mg furosemid pr. kg lgv. pr. dag sv.t. ½-2½ tablet pr. 20 kg lgv. pr. dag.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30°C.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakningen: 3 år. Delte tabletter skal opbevares i den åbne blister og bruges indenfor 72 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27644 484701 15 x 8 tabl. 236,68  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Furosemid er et hurtigvirkende diuretikum. Det hæmmer resorptionen af natrium- og chloridioner i nyrerne hvilket fører til en øget væskeudskillelse. Efter oral indgivelse absorberes furosemid hurtigt med maksimale plasmaværdier (Cmax: 2126 ng/ml) inden for 1,1 time og udskilles primært via nyrerne.
Indikationer
Hund: Behandling af ascites og ødem, især i forbindelse med hjerteinsufficiens.
Bivirkninger
Der kan i sjældne tilfælde forekomme blød fæces. Disse tegn er forbigående og milde og kræver ikke stop af behandlingen. Der kan pga. furosemids vanddrivende virkning forekomme hæmokoncentration og reduceret kredsløbsfunktion. Ved længerevarende behandling kan opstå elektrolytmangler (herunder kalium og natrium) samt dehydrering.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til hunde, der lider af hypovolæmi, hypotension eller dehydrering, nyresvigt med anuri eller i tilfælde af elektrolytmangel samt ved kendt overfølsomhed over for furosemid, sulfonamider eller et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Anvendelse sammen med lægemidler, der påvirker elektrolytbalancen (kortikosteroider, andre diuretika, amfotericin B, hjerteglykosider) kræver omhyggelig overvågning. Anvendelse sammen med aminoglykosider eller cefalosporiner kan øge risikoen for nefrotoksicitet. Furosemid kan øge risikoen for sulfonamidallergi, og kan ændre behovet for insulin hos diabetiske dyr samt reducere udskillelsen af NSAID’er. Det kan være nødvendigt at reducere dosisprogrammet for langvarig behandling i kombination med ACE-hæmmere, afhængigt af dyrets respons på behandlingen.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser har afsløret teratogene virkninger. Lægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos drægtige og diegivende tæver. Furosemid udskilles i modermælken. Hos drægtige og diegivende dyr må lægemidlet kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.
Cave
Tabletterne er tilsat smagsstoffer, og skal opbevares utilgængeligt for dyr. Furosemid bør anvendes med forsigtighed i tilfælde af eksisterende forstyrrelser af elektrolyt- og/eller væskebalancen, nedsat leverfunktion (kan udløse leverkoma) og diabetes mellitus. Ved langvarig behandling skal hydreringsstatus og serum-elektrolytter overvåges hyppigt. 1-2 dage før og efter diuretika og ACE-hæmmere påbegyndes, skal nyrefunktionen og hydreringsstatus overvåges. Furosemid bør anvendes med forsigtighed til patienter med nefrotisk syndrom. Doser over de anbefalede kan forårsage forbigående døvhed, problemer med elektrolyt- og væskebalancen, CNS-virkninger (sløvhed, koma, krampeanfald) og kardiovaskulære virkninger (hypotension, forstyrrelser af hjerterytmen, kollaps), især hos gamle og svækkede dyr. Behandlingen er symptomatisk.
Bemærkning
Den terapeutiske virkning kan være nedsat ved en øget indtagelse af drikkevand. Når dyrets tilstand tillader det, skal vandindtagelsen begrænses til fysiologisk normale niveauer i løbet af behandlingen.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org