CEPEDEX

Dexmedetomidin
ScanVet Animal Health A/S
 

Præsentation

Analgetikum og sedativum med α-2-adrenerg aktivitet til hund og kat. Til premedicinering, sedation og analgesi.
Injektionsvæske (0,5 mg/ml)
DeklarationDexmedetomidin 0,5 mg/ml.
DoseringKat: 40 µg dexmedetomidinhydrochlorid pr. kg lgv, sv.t. en dosisvolumen på 0,08 ml Cepedex pr. kg lgv. (i.m.).
Hund: Dexmedetomidindoser til hunde er baseret på deres legemsoverflade. Intravenøs dosis: Op til 375 µg pr. kvadratmeter legemsoverflade. Intramuskulær dosis: Op til 500 µg pr. kvadratmeter legemsoverflade.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter anbrud: 56 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27640 594358 1 x 10 ml 175,35  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Dexmedetomidin frembringer dosisafhængig sedation og analgesi hos hunde og katte. Dexmedetomidin er en potent og selektiv α2-adrenoreceptoragonist, som hæmmer frigivelse af noradrenalin fra de noradrenerge neuroner.
Indikationer
Til ikke invasive, svagt til moderat smertefulde procedurer og undersøgelser, der kræver fiksering, sedation og analgesi af hunde og katte. Dyb sedation og analgesi hos hunde i kombination med butorphanol til kiniske undersøgelser og mindre kirurgiske indgreb. Præmedicinering af hunde og katte inden påbegyndelse og vedligeholdelse af general anæstesi.
Bivirkninger
På grund af dets α-2-adrenerge aktivitet forårsager dexmedetomidin en nedsættelse af hjertefrekvens og legemstemperatur. Der kan forekomme opkastning 5-10 min. efter injektion samt ved opvågning. Der kan forekomme muskeltrækninger under sedationen samt cornea-uklarhed hos katte. Der er rapporteret sjældne tilfælde af lungeødem. Ved komp. med ketamin hos kat kan ses: AV-blok, ekstra-systole, uregelmæssigt åndedræt, hypoxæmi, hypoventilation, hypotermi, opkastning. Ved komp. med butorphanol hos hund kan ses: Hjertearytmi, uregelmæssigt åndedræt, muskelspjæt og -rysten, øget spytafsondring, kløgning, urinering, huderytem, opkastning. Som præanæstetikum: Hjertearytmi, uregelmæssigt åndedræt, opkastning.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til dyr med kardiovaskulære lidelser eller som lider af alvorlige systemiske lidelser eller er døende.
Interaktioner
Brugen af andre centralnervesystemsedativer kan forventes at forstærke virkningerne af dexmedetomidin og der bør derfor foretages en passende justering af dosen.
Drægtighed, diegivning og laktation
Anvendelse frarådes. Sikkerhed for avlshanner er ikke fastlagt.
Bemærkning
Anvendelse af dexmedetomidin til hvalpe under 16 uger eller killinger under 12 uger er ikke blevet undersøgt. Dexmedetomidin, butorphanol og/eller ketamin kan blandes i den samme sprøjte, da de er vist at være farmakologist forenelige.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org