VERSICAN PLUS DHP


Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Levende, attenueret vaccine mod hundesyge, hepatitis, parvovirus hos hund.
Vaccine
Deklaration1 dosis indeholder: Tørstof: Levende, svækket hundesygevirus (stamme CDV Bio 11/A), min. 103,1TCID50; levende, svækket hundeadenovirus type 2 (CAV2-Bio13), min. 103,6TCID50; levende, svækket hundeparvovirus type 2b (CPV-Bio12/B), min. 104,3TCID50. Solvens: Vand til inj. 1 ml.
Vaccinationsprogram1 dosis (1 ml) injiceres subkutant. Basisvaccination: To doser af Versican Plus DHP med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6-ugers alderen. Revaccination: En enkeltdosis af Versican Plus DHP bør indgives hvert 3. år. Leptospira: Hvis der ønskes beskyttelse mod leptospira, kan hunde vaccineres med to doser Versican Plus DHP blandet med Versican Plus L4 med 3 til 4 ugers mellemrum fra 6--ugers alderen: Indholdet af et enkelt hætteglas med Versican Plus DHP rekonstitueres med indholdet af et enkelt hætteglas med Versican Plus L4 (istedet for med solvensen). Rabies: Hvis der ønskes beskyttelse mod rabies:1. dosis: Versican Plus DHP fra 8-9-ugers alderen. 2. dosis: Versican Plus DHP blandet med Versiguard Rabies 3-4 uger senere, men ikke tidligere end 12-ugers alderen. Indholdet af et enkelt hætteglas med Versican Plus DHP rekonstitueres med indholdet af et enkelt hætteglas med Versiguard Rabies (i stedet for med solvensen).
BrugsvejledningTørstoffet rekonstitueres aseptisk med solvens eller et hætteglas Versican Plus L4 eller Versiguard Rabies.
DoseringHund: 1 dosis (1 ml).
Opbevaring2°C-8°C. Frostfrit. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år i salgspakning. Vaccinen skal anvendes umiddelbart efter opløsning af tørstof i solvens.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27650 522967 25 x 1 ds. 697,85  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Indtrædelse af immunitet opnåes 3 uger efter første vaccination for CDV, CAV, CPV. Varigheden af immuniteten er mindst 3 år efter basisvaccination for CDV, CAV-1, CAV-2 og CPV. Immunitetsvarighed overfor CAV-2 er ikke påvist ved virus challenge. Det blev påvist, at 3 år efter CAV-2- vaccinationen er der stadig tilstedeværelse af antistoffer. Beskyttende immunrespons mod CAV-2-associeret luftvejssygdomme anses for at vare i mindst 3 år.
Indikationer
Aktiv immunisering af hund mod hundesyge (CDV), hepatitis (CAV2 og CAV1), hundeparvovirus (CPV2b).
Bivirkninger
Efter vaccination kan der udvikles en forbigående hævelse (op til 5 cm) på injektionsstedet, og kan i nogle tilfælde være smertefuld, varm eller rød. I sjældne tilfælde kan der forekomme nedsat aktivitet og gastrointestinale symptomer som diarré og opkastning eller anoreksi. Som for andre vaccinationer kan der i sjælne tilfælde forekomme overfølsomhedsreaktioner. Hvis en sådan reaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling.
Interaktioner
Kan bruges/blandes med Versican Plus L4 og Versiguard Rabies.
Drægtighed, diegivning og laktation
Frarådes.
Bemærkning
Kun raske dyr bør vaccineres. Immunresponsen på CDV, CAV og CPV komponenterne i vaccinen kan være forsinket som følge af interferens fra maternalt deriverede antistoffer. Vaccinen har dog vist at kunne beskytte mod virulente udfordringer ved tilstedeværelsen af maternalt deriverede antistoffer over for CDV, CAV og CPV på niveauer, der var lig med eller højere end det, der sandsynligvis ville kunne forekomme i naturen. I de tilfælde hvor der forventes meget høje niveauer af maternalt deriverede antistoffer, bør vaccinationsprogrammet planlægges derefter.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org