VERSIGUARD RABIES VET.


Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Inaktiveret rabies virus.
Injektionsvæske, suspension. (Minimum 2,0 IU)
Deklaration1 ml (1 dosis) indeholder: Inaktiveret rabies virus, stamme SAD Vnukovo-32 minimum 2,0 IU, aluminiumhydroxid 2,0 mg (adjuvans), thiomersal 0,1 mg (hjælpestof).
VaccinationsprogramHunde: s.c. Alle andre dyr: s.c. eller i.m. En enkelt dosis på 1 ml er tilstrækkeligt uanset alder, vægt eller race. Første vaccination: Alle dyrearter kan vaccineres, fra de er 12 uger gamle. Revaccination: Hunde: Der bør gives en dosis Versiguard Rabies vet hvert 3. år. Antistoftiter falder i løbet af de 3 år, immuniteten varer, selvom hunde er beskyttet, hvis de udsættes for smitte. I tilfælde af rejser til risikoområder eller uden for EU vil dyrlægen evt. give yderligere rabiesvaccinationer for at sikre, at vaccinerede hunde har en antistoftiter på ≥ 0,5 IU/ml, hvilket sædvanligvis anses for at yde tilstrækkelig med beskyttelse, og de lever op til rejsekravene (antistoftiter ≥ 0,5 IU/ml). Katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter: Revaccination af dyrene bør foretages med en dosis vaccine 1 år efter den første vaccination. Efter den første revaccination (givet 1 år efter den første vaccination) bør dyrene revaccineres hvert 2. år med én dosis vaccine.
DoseringHund, kat, fritter, ged, får, kvæg, hest, svin: Én dosis fra 12 ugers alderen.
TilbageholdelsestidKvæg, svin, får, geder og heste: 0 dage.
OpbevaringOpbevares ved 2-8°C. Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed2 år i salgspakning. 10 timer efter første åbning af den indre emballage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27643 499054 10 x 1 ds. 415,07  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Til aktiv immunisering af hunde, katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter (12 uger og ældre) for at forebygge infektion og dødelighed på grund af rabies. Immuniteten indtræffer: 14-21 dage efter første vaccination. Immunitetens varighed: Hunde: Mindst tre år efter første vaccination. Katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter: Mindst et år efter første vaccination og to år efter revaccinationer.
Indikationer
Til aktiv immunisering af hunde, katte, kvæg, svin, får, geder, heste og fritter (12 uger og ældre) for at forebygge infektion og dødelighed på grund af rabies.
Bivirkninger
Efter subkutan injektion kan i alle dyrearter ses i meget sjældne tilfælde en forbigående hævelse på injektionsstedet. Hævelsen kan nå maksimum diameter på 10 mm og i sjældne tilfælde være forbundet med let ubehag. Denne reaktion forsvinder normalt i løbet af 10 dage. Efter intramuskulær injektion kan der på injektionsstedet hos de andre dyrearter, lægemidlet er beregnet til ud over hunde, forekomme i meget sjældne tilfælde forbigående svag smerte (som i sjældne tilfælde kan være forbundet med hævelse). Hævelsen kan nå en maksimum diameter på op til 2 cm. Disse reaktioner forsvinder normalt i løbet af 7 dage. Som ved alle vacciner kan overfølsomhedsreaktioner lejlighedsvis forekomme. I tilfælde heraf skal passende behandling straks iværksættes.
Kontraindikationer
Kun raske dyr bør vaccineres og bør ikke anvendes til dyr som viser tegn på rabies eller mistænkes for at være inficeret med rabies.
Interaktioner
Vaccinen kan bruges til opløsning af levende vacciner i Versican Plus sortimentet (Versican Plus DHPPi, DHP, DP, P og Pi) og administreres subkutant til hunde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes under drægtighed. Ved laktation er lægemidlets sikkerhed ikke fastlagt. De begrænsede data, der er til rådighed, indikerer dog, at indgift af vaccinen til lakterende dyr ikke er forbundet med en forøget forekomst af bivirkninger.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org