STRONGHOLD PLUS

Selamectin og Sarolaner
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Spot-on middel til kat. Behandling af ektoparasitter som lopper, flåter, øremider og bidende lus.Behandling af voksne spolorme og voksne hageorme samt til forebyggelse af hjerteorm forårsaget af Dirofilaria immitis.
Spot-on, opløsning (60 mg/10 mg/ml)
DeklarationSelamectin/sarolaner 15 mg/2,5 mg (0,25 ml), 30 mg/5 mg (0,5 ml) og 60 mg/10 mg (1 ml).
BrugsvejledningUdvortes. 1 pipette påføres huden mellem skulderbladene. Lopper og flåter: administreres månedligt gennem hele loppe- og flåtsæsonen. Lus, spoleorm og hageorm: én behandling. Øremider: én behandling, dog anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandlingen for at vurdere om en yderligere behandling er nødvendig. Hjerteorm: månedlig administration.
DoseringKat: 2,5 kg: 0,25 ml (gul hætte); >2,5-5 kg: 0,5 ml (orange hætte); >5-10 kg: 1 ml (grøn hætte); >10 kg: passende kombinationer af pipetter.
OpbevaringOpbevares under 30 °C. Tag ikke pipetterne ud af blistperpakningen før brug.
Udl. bestemmelseB.
Holdbarhed30 måneder i salgspakning.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27647 123682 3 x 1 pipette 134,40  
27648 170087 3 x 1 pipette 124,00  
27649 93140 3 x 1 pipette 112,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Indeholder selamectin samt sarolaner. Selamectin er et semisyntetisk avermectin. Selamectin paralyserer og/eller dræber en lang række hvirvelløse parasitter ved at interferere med indstrømningen af kloridioner i nervecellerne, hvorved den normale neurotransmission forstyrres. Dette hæmmer den elektriske aktivitet i nematodernes nerveceller og i arthropodernes muskelceller, hvilket fører til, at parasitterne paralyseres og/eller dør. Sarolaner er et acaricid og insekticid tilhørende isoxazolin-familien. Sarolaner virker hovedsageligt på insekter og acariner ved at foretage en funktionel blokade af den ligand-styrede kloridkanal (GABA-receptorer og glutamat-receptorer). Sarolaner blokerer for GABA- og de glutamat-styrede kloridkanaler i centralnervesystemet hos insekter og acariner. Når disse receptorer ødelægges af sarolaner, hindres optagelsen af kloridioner af GABA og de glutamat-styrede ionkanaler, hvilket resulterer i øget nervestimulation og døden for den parasit, der er målet for behandlingen. Sarolaner udviser større funktionel styrke til blokering af receptorerne hos insekter/acariner sammenlignet med receptorerne hos pattedyr. Sarolaner reagerer ikke med kendte insektbindingssteder i nikotin- eller GABAergiske insekticider, såsom neonicotinoider, fiproler, milbemyciner, avermectiner og cyclodiener. Virkningen indtræffer for lopper inden for 24 timer i 5 uger efter applikation af produktet. Dræber voksne lopper, forhindrer klækning af æg (på dyr og i omgivelser), dræber larver i omgivelserne. Virkningen indtræffer for flåt (I. Ricinus) inden for 24 timer, efter dyret har bidt sig fast, i en måned efter applikation af produktet. Absorberes godt med biotilgængelighed for selamectin og sarolaner på hhv. 40,5% og 57,9% med systemisk distribution. Langvarige halveringstider på 12.5 dage for selamectin og 41.5 dage for sarolaner efter udvortes administration.
Indikationer
Til katte, der er angrebet af, eller som risikerer blandet infestation med flåter og lopper, lus, mider, gastroentestinale nematoder eller hjerteorm.Veterinærlægemidlet er udelukkende indikeret til samtidig brug mod flåter og en eller flere af øvrige ovennævnte parasitter.
Bivirkninger
Forbigående svag pruritus på applikationsstedet. Svagt til moderat alopeci på applikationsstedet, erytem og savlen har været observeret i ualmindelige tilfælde.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til katte, der lider af en samtidig sygdom, eller som er invalideret eller undervægtig (i forhold til størrelse og alder). Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Der ikke påvist interaktioner mellem dette veterinærlægemiddel og rutinemæssigt anvendte veterinærlægemidler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Ikke undersøgt for dette lægemiddel. Selamectin anses dog for sikker til brug til katte, der er beregnet til avl, samt drægtige og diegivende katte. Sikkerheden af sarolaner er ikke vurderet for katte, der er beregnet til avl, samt drægtige og diegivende katte. Laboratoriestudier med sarolaner til rotter og kaniner har dog ikke givet beviser for teratogeniske virkninger. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ordinerende dyrlæges vurdering af "benefit-risk-forholdet".
Bemærkning
Efter utilsigtet indtagelse af en hel dosis af produktet kan der forekomme transiente gastrointestinale virkninger som f.eks. savlen, bløde fæces, emesis samt nedsat fødeindtag. Dette burde dog forsvinde uden behandling. Børn må ikke lege med behandlede katte i 4 timer efter behandlingen. Det anbefales at behandle dyret om aftenen. På behandlingsdagen bør behandlede dyr ikke gives lov til at sove i samme seng som deres ejer, især ikke børn.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org