DERMIPRED VET.

Prednisolon
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Prednisolon til oral anvendelse. Tabletter med enkelt (5 mg) eller dobbelt delekærv (20 mg) som nemt deles i to eller fire lige store dele.
Tablet (5 mg)
DeklarationPrednisolon 5 mg pr. tablet.
BrugsvejledningTil oral anvendelse. Dosering og behandlingens varighed fastsættes af dyrlægen i hvert enkelt tilfælde afhængig af omfanget af de kliniske tegn. Den laveste effektive dosis skal anvendes. Længerevarende behandling: Når den ønskede effekt er nået efter en periode med daglig dosering, bør dosis reduceres, indtil man når den laveste effektive dosis. Reduktion af dosis bør ske ved behandling hveranden dag og/eller ved halvering af dosis med intervaller på 5-7 dage indtil den laveste effektive dosis er nået.
DoseringHund, initialdosis: Dermatitis, der kræver en anti-inflammatorisk dosering: 0,5 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl. Dermatitis, der kræver en immunosuppressiv dosering: 1 - 3 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30 °C. Alle ubrugte dele af tabletter bør opbevares i blisterpakningen og anvendes ved den følgende behandling.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27695 035886 1 x 120 tabl. 147,79  
27696 395804 1 x 24 tabl. 63,24  
Tablet (20 mg)
DeklarationPrednisolon 20 mg pr. tablet.
BrugsvejledningSe brugsvejl. under 5 mg.
DoseringHund, initialdosis: Dermatitis, der kræver en anti-inflammatorisk dosering: 0,5 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl. Dermatitis, der kræver en immunosuppressiv dosering: 1 - 3 mg pr. kg lgv. 2 gange dgl.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30 °C. Alle ubrugte dele af tabletter bør opbevares i blisterpakningen og anvendes ved den følgende behandling.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27693 117248 1 x 100 tabl. 236,68  
27694 418572 1 x 20 tabl. 79,50  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Prednisolon har antiinflammatorisk, immunosuppressiv og antiallergisk virkning. Prednisolon er et syntetisk kortikosteroidt lægemiddel tilhørende gruppen glukokortikoider.
Indikationer
Til symptomatisk behandling eller som understøttende behandling af inflammatorisk og immunmedieret dermatitis hos hunde.
Bivirkninger
Antiinflammatoriske kortikosteroider, som f.eks. prednisolon, vides at have en række bivirkninger. Mens en enkelt høj dosis normalt tolereres godt, kan langvarigt brug medføre alvorlige bivirkninger. Den betydelige dosisafhængige kortisolsuppression som ses i behandlingsforløbet skyldes undertrykkelse af hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen. Efter afslutning af behandlingsforløbet kan der opstå symptomer på binyreinsufficiens, og dette kan efterlade dyret ude af stand til at reagere hensigtsmæssigt på stressfulde situationer. Den betydelige stigning af triglycerider som kan ses, skyldes muligvis opståen af iatrogen hyperadrenokorticisme (Cushings sygdom) der involverer en betydelig påvirkning af fedt-, kulhydrat-, protein- og mineralmetabolismen, bl.a. i form af en omfordeling af kropsfedt, forøgelse af legemsvægten, muskelsvækkelse, øgede affaldsprodukter og osteoporose. Kortisolsuppression og en stigning af triglycerider i plasma er en meget almindelig bivirkning efter behandling med kortikosteroider (mere end 1 ud af 10 dyr). Ændringer i biokemiske, hæmatologiske og leverparametre som sandsynligvis skyldes brug af prednisolon var betydningsfulde virkninger, der kunne aflæses på alkalisk fosfatase (stigning), laktat-dehydrogenase (fald), albumin (stigning), eosinofile lymfocyter (fald), segmenterede neutrofile granulocyter (stigning) og hepatiske enzymer i serum (stigning). Et fald i aspartat transaminase kan også ses. Systemisk behandling med kortikosteroider kan forårsage polyuri, polydipsi og polyfagi, i særdeleshed i starten af behandlingsforløbet. Visse kortikosteroider kan forårsage natrium- og vand-retention samt hypokalæmi ved langtidsbehandling. Systemiske kortikosteroider har medført deponering af calcium i huden (calcinosis cutis). Brug af kortikosteroider kan forsinke sårheling og den immunosuppressive effekt kan svække modstandskraften over for - eller forværre eksisterende - infektioner. Gastrointestinal ulceration er rapporteret hos dyr behandlet med kortikosteroider, og eksisterende gastrointestinale ulcerationer kan forværres af steroider hos dyr der behandles med nonsteroide, antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) og hos dyr med rygmarvstraumer. Andre bivirkninger som kan forekomme er: nedsat longitudinal vækst af knogler; hudatrofi; diabetes mellitus; adfærdsændringer (excitation eller depression), pancreatitis, fald i dannelsen af thyreoideahormon; stigning i dannelsen af parathyreoideahormon.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til dyr med: - Virale, mykotiske eller parasitære infektioner som ikke kontrolleres ved passende behandling - Diabetes mellitus - Hyperadrenocorticisme - Osteoporosis - Hjertelidelse - Svær nyreinsufficiens - Cornea-sår - Gastro-intestinal ulceration - Glaucoma Må ikke anvendes samtidig med attenuerede, levende vacciner. Må ikke anvendes i tilfælde med kendt overfølsomhed for aktivstoffet, andre kortikosteroider eller ét eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Fenytoin, barbiturater, efedrin og rifampicin kan fremme den metaboliske udskillelse af kortikosteroider og herved reducere niveauet i blodet og den fysiologiske virkning. Samtidig brug af dette veterinærlægemiddel og non-steroide, antiinflammatoriske lægemidler (NSAID) kan forøge risikoen for ulcerationer i gastro-intestinalkanalen. Anvendelsen af prednisolon kan inducere hypokalæmi og derved øge risikoen for forgiftninger med hjerteglykosider. Risikoen for hypokalæmi kan øges hvis prednisolon anvendes sammen med kaliumudskillende diuretika. Nødvendige forholdsregler skal tages ved samtidig brug af insulin.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kortikosteroider anbefales ikke til drægtige dyr. Anvendelse i begyndelsen af drægtigheden er kendt som årsag til fosterskader hos laboratoriedyr. Anvendelse i slutningen af drægtigheden kan forårsage tidlig fødsel eller abort. Glucokortikoider udskilles i mælk, og kan påvirke væksten hos diende unge dyr. Som en konsekvens heraf, må produktet kun anvendes til diegivende tæver efter den ansvarlige dyrlæges grundige vurdering af fordele og ulemper.
Cave
Kortikosteroider anvendes til at reducere kliniske tegn snarere end en egentlig helbredelse. Behandlingen bør kombineres med en behandling af den grundliggende lidelse og/eller kontrol af omgivelserne.
Bemærkning
En enkelt høj dosis tolereres normalt godt, men langtidsanvendelse kan forårsage svære bivirkninger. Ved mellemlang til langtidsanvendelse bør doseringen derfor holdes på det laveste niveau, der er nødvendigt til kontrol af kliniske tegn.
ViNordic | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | www.vinordic.org | Telefon: +45 39 27 09 25 | Mail: info@vinordic.org