VAXXITEK HVT+IBD

Vaccine
Merial Norden A/S
 

Præsentation

Levende rekombinant vaccine mod infektiøs bursal sygdom og Marek’s sygdom.
Suspension og solvens til injektionsvæske, suspension
DeklarationLevende vHVT013-69 rekombinant virus, min. 3,6-5,0 log10 PFU (Plaque forming unit).
VaccinationsprogramEn injektion på 0,2 ml administreres subkutant pr. kylling, når de er en dag gamle. En injektion på 0,05 ml pr. kyllingeæg på 18. dag efter embryonering ved in ovo-administration.
BrugsvejledningRekonstitution af vaccinen: - Bær beskyttelseshandsker og -briller, når ampullen optøs og åbnes. - Fjern kun de ampuller fra kvælstofbeholderen, der umiddelbart skal bruges. - Optø hurtigt ampullernes indhold ved at ryste dem i vand på 25 °C-30 °C. Fortsæt øjeblikkeligt til næste trin. - Så snart ampullerne er optøet, åbnes de ved at holde dem bort fra kroppen i en arms længde for at undgå skade, hvis en ampul skulle gå i stykker. - Træk indholdet op i en 5 ml steril sprøjte. - Suspensionen overføres til opløsningsmidlet (Må ikke bruges, hvis det er uklart.) - 2 ml af indholdet fra opløsningsmidlet suges op i sprøjten. - Rens ampullen med disse 2 ml og overfør derefter dette indhold til opløsningsmidlet. Gentag 1-2 gange. - Gentag optøning, åbning, overførsel til opløsningsmiddel og oprensningsproces for det antal ampuller som skal rekonstitueres i opløsningsmidlet: enten 1 ampul med 1000 doser vaccine per 200 ml opløsningsmiddel (eller 1 ampul med 2000 doser vaccine per 400 ml opløsningsmiddel) til subkutan administration, eller 4 ampuller med 1000 doser vaccine per 200 ml opløsningsmiddel (eller 4 ampuller med 2000 doser vaccine per 400 ml opløsningsmiddel) til in ovo-administration. - For at være klar til brug opblandes den opløste vaccine, tilberedt som beskrevet, ved rolig omrystning. Anvendes umiddelbart efter tilberedningen (al den opløste vaccine skal bruges inden for en time). Derfor bør vaccinesuspensionen kun tilberedes, når det er påkrævet.
DoseringKyllinger: En injektion på 0,2 ml s.c. pr. kylling, når de er en dag gamle.
Kyllingeæg: En injektion på 0,05 ml pr. kyllingeæg på 18. dag efter embryonering ved in ovo - administration.
TilbageholdelsestidKyllinger: S.c.: 0 dage. Kyllingeæg: in-ovo: 0 dage.
OpbevaringOpbevar vaccinen i flydende kvælstof. Opbevar den opløste vaccine under 25 °C. Opbevar opløsningsmidlet under 30 °C. Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys.
HoldbarhedUopløst vaccine: 36 måneder ved -196 °C. Opløst vaccine: 2 timer ved en temp. < 25 °C. Opløsningsmiddel i polypropylenflasker/polyvinylkloridposer: 12/36 mdr. ved en temp. < 30 °C.
BemærkningTil in ovo-administration kan man anvende en automatisk injektionsmaskine beregnet til æg, som skal være godkendt til sikkert og effektivt at give den korrekte dosis. Følg apparatets brugsvejledning nøje.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
27668 400546 1 x 1000 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinestammen er et rekombinant herpesvirus fra kalkuner (HVT), der udviser beskyttende antigen (VP2) over for stammen Faragher 52/70 fra infektiøs bursal sygdom virus (IBDV). Vaccinen inducerer aktiv immunitet og et serologisk respons over for infektiøs bursal sygdom og Marek’s sygdom hos kyllinger.
Indikationer
Til aktiv immunisering af kyllinger: For at forebygge dødelighed samt reducere kliniske symptomer og læsioner forårsaget af infektiøs bursal sygdom. Beskyttelse indtræder efter 2 uger og varer op til 9 uger. For at nedsætte dødelighed, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af Marek’s sygdom. Beskyttelse indtræder efter 4 dage. En enkelt vaccination er tilstrækkelig til at yde beskyttelse i hele risikoperioden.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes til æglæggende fugle eller avlsfugle.
Interaktioner
S.c. administration: Kan blandes med Merials svækkede vacciner mod Marek’s sygdom Rispens stamme. Kan gives samme dag som, men ikke blandes med Merials svækkede vacciner mod Newcastle sygdom og infektiøs bronkitis. In ovo administration: Bør ikke anvendes samtidig med andre lægemidler.
Æglægning
Må ikke anvendes til avlsfugle og æglæggende fugle.
Cave
Da det er en levende vaccine, udskilles vaccinestammen fra vaccinerede fugle og kan spredes til kalkuner. Undersøgelser for sikkerhed og reversion til virulens har vist, at stammen er sikker for kalkuner. Der bør tages forholdsregler for at undgå direkte eller indirekte kontakt mellem vaccinerede kyllinger og kalkuner. Bær beskyttelseshandsker og -briller, når ampullen optøs og åbnes. Hold ampullerne bort fra kroppen i en arms længde for at undgå skade, hvis en ampul skulle gå i stykker.
Bemærkning
Ampuller, der ved et tilfælde er blevet optøet, kasseres. Må under ingen omstændigheder fryses igen. Åbne beholdere med opløst vaccine må ikke bruges igen.
VIF | Lersø Parkallé 101 | 2100 København Ø | Telefon: +45 39 27 09 25 | Fax: +45 39 27 09 18 | Mail: vif@vif.dk