BOVALTO RESPI INTRANASAL

Bovint parainfluenza 3 virus, bovint respiratorisk syncytialvirus
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

Vaccine til aktiv immunisering af kalve fra 10-dages alderen mod bovin respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovin parainfluenza 3 virus (PI3V).
Næsespray, lyofilisat og solvens til suspension
Deklaration1 dosis (2 ml): Bovint parainfluenza 3 virus (PI3V) modificeret, levende virus, stamme Bio 23/A: 105,0 - 107,5 TCID50 .Bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV), modificeret, levende virus, stamme Bio 24/A: 104,0 - 106,0 TCID50. Saltvandsopløsning med phosphatbuffer.
VaccinationsprogramAdministrer en dosis (2 ml) af den rekonstituerede vaccine nasalt (1 ml i hvert næsebor) til kalve fra 10-dages alderen, idet der anvendes en nasal applikator. Det anbefales at bruge en ny applikator til hvert dyr for at undgå overførsel af infektion.
BrugsvejledningNasal anvendelse. Rekonstitution af vaccinen: Ved aseptisk procedure tilføjes den leverede solvens til hætteglasset med den frysetørrede vaccine. Blandes godt. Den nødvendige mængde af den opløste vaccine trækkes op fra hætteglasset ved hjælp af en sprøjte med kanyle, kanylen erstattes med en nasal applikator og vaccinen administreres. Alternativt forbliver den opløste vaccine i hætteglasset og administreres via en flerdosisapplikator, som kan give hver enkelt dosis via den nasale applikator. Den nasale applikator anvendes til at sprøjte den nødvendige vaccinemængde i dyrets næsebor. Applikatoren skal sprøjte i form af dråber på 30 µm til 100 µm.
DoseringKalv: 1 ds (2 ml). 1 ml i hvert næsebor til kalve fra 10-dages alderen.
TilbageholdelsestidKalv: 0 dage.
OpbevaringFrysetørret vaccine og solvens: Opbevares og transporteres koldt (2 °C til 8 °C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod direkte sollys. Rekonstitueret vaccine: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Må ikke fryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedFrysetørret vaccine: 2 år. Solvens: 4 år. Efter rekonstituering: 2 timer.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28168 098706 1 x 5 ds.  
 

Mere information om produktet

Indikationer
Til aktiv immunisering af kalve fra 10-dages alderen mod bovin respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovin parainfluenza 3 virus (PI3V), for at reducere mængden og varigheden af nasal udskillelse af begge vira. Indtræden af immunitet: 10 dage efter vaccination. Varighed af immunitet: 12 uger efter vaccination.
Bivirkninger
Der kan ses et meget lille, forbigående næseflåd i de første tre dage efter vaccination dog uden nogen konsekvenser for dyr, der kommer i kontakt hermed. Denne hændelse er meget almindelig. De observerede lokalreaktioner og frekvensen af dem relaterer til observationer efter administration af en overdosis under kontrollerede laboratorieforhold.
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger. Anvendelse af vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes under drægtighed og laktation.
Cave
Kun raske dyr må vaccineres.
Bemærkning
Vaccinerede kalve kan udskille vaccinestammerne BRSV og PI3V i op til 6 dage efter vaccination. Det kan derfor ikke udelukkes, at vaccinevirus kan spredes fra vaccinerede til uvaccinerede kalve. Dyr bør vaccineres mindst 10 dage før en periode med stress, eller hvor der er høj risiko for infektion, som f.eks. flytning eller transport af dyr eller i det tidlige efterår. For at opnå det bedste resultat, anbefales det at vaccinere alle kalve i besætningen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org