LIDOR VET.

Lidocain
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Lidocain er et lokalanæstetikum af amidtypen til infiltration samt subkutan, intraartikulær, (intra-)okulær, perineural og epidural anvendelse.
Injektionsvæske, opløsning (20 mg/ml)
DeklarationAktivt stof pr. ml: Lidocain 20 mg (sv.t. 24,65 mg lidocainhydrochloridmonohydrat).
BrugsvejledningTil subkutan, intraartikulær, (intra-)okulær, perineural og epidural anvendelse. Den samlede administrerede dosis bør ikke overstige 10 mg/kg (0,5 ml/kg) hos hund, 6 mg/kg (0,3 ml/kg) hos kat og 4 mg/kg (0,2 ml/kg) hos hest. Samlet set varierer virkningens start fra mindre end 1 minut (kontaktanæstesi) til 10-15 minutter. Varigheden er op til 2 timer.
DoseringKat: Oftalmologi: Kontaktanæstesi: 0,1-0,15 ml (2-3 mg lidocain) i konjunktivale fornix. Retrobulbær infiltration: Op til 2 ml (40 mg lidocain). Palpebral infiltration: Op til 2 ml (40 mg lidocain) Tandekstraktion: Op til 2 ml (40 mg lidocain) i infraorbitale foramen. Infiltrationsanæstesi: Flere injektioner af 0,3-0,5 ml (6-10 mg lidocain). Epidural lumbosakral anæstesi: 1-5 ml (20-100 mg lidocain) alt efter dyrets størrelse. Den maksimale epidurale dosis er 1 ml (20 mg lidocain) pr. dyr. Generelt bør dosis ikke overstige 0,3 ml/kg (6 mg/kg lidocain).
Hund: Oftalmologi: Kontaktanæstesi: 0,1-0,15 ml (2-3 mg lidocain) i konjunktivale fornix. Retrobulbær infiltration: Op til 2 ml (40 mg lidocain). Palpebral infiltration: op til 2 ml (40 mg lidocain). Tandekstraktion: Op til 2 ml (40 mg lidocain) i infraorbitale foramen. Infiltrationsanæstesi: Flere injektioner af 0,3-0,5 ml (6-10 mg lidocain). Epidural lumbosakral anæstesi: 1-5 ml (20-100 mg lidocain) alt efter dyrets størrelse. Dosis bør ikke overstige 0,5 ml/kg (10 mg/kg lidocain).
Hest: Oftalmisk kontaktanæstesi: 0,4-0,5 ml (8-10 mg lidocain) i konjunktivale fornix. Infiltrationsanæstesi: 2-10 ml (40-200 mg lidocain) som adskillige appliceringer. Intraartikulær anvendelse: 3-50 ml (60-1000 mg lidocain) afhængig af leddets størrelse. Perineural anæstesi: 4-5 ml (80-100 mg lidocain). Sakral eller posterior epidural anæstesi: 10 ml (200 mg lidocain) til 600 kg hest. Dosis bør ikke overstige 0,2 ml/kg (4 mg/kg lidocain) sv.t. 120 ml til 600 kg hest.
TilbageholdelsestidHest: Slagtning: 3 døgn. Mælk: 3 døgn.
OpbevaringOpbevares ved temperaturer under 25°C efter første åbning.
Udl. bestemmelseAPK.
HoldbarhedI salgspakning: 30 måneder. Efter første åbning: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28145 550147 1 x 50 ml 69,35  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Lidocain har lokalbedøvende aktivitet ved induktion af reversibel nerveblokering. Det er aktivt på alle nervefibre startende med de neurovegetative nervefibre, herefter de sensoriske og til sidst også de motoriske fibre.
Indikationer
Hest: Oftalmisk kontaktanæstesi, infiltrationsanæstesi, intraartikulær anæstesi, perineural anæstesi og epidural anæstesi. Hund og kat: Anæstesi ved oftalmologi og tandbehandling, infiltrationsanæstesi og epidural anæstesi.
Bivirkninger
Der kan forekomme motorisk inkoordination eller moderat, forbigående excitation. Kardiovaskulære virkninger, såsom myokardiedepression, bradykardi, hjertearytmi, lavt blodtryk og perifer vasodilation kan også observeres. Disse bivirkninger er sædvanligvis forbigående. Overfølsomhedsreaktioner over for lokalanæstetika, især midler af amidtypen, er sjældne. Krydsoverfølsomhed mellem lokalanæstetika af amidtypen kan ikke udelukkes. Anvendelse af lægemidlet ved infiltration kan medføre en forsinket heling.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til inflammatorisk eller inficeret væv samt nyfødte dyr. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for hjælpestofferne.
Interaktioner
Samtidig administration af ceftiofur, amiodaron, metoprolol eller propanolol kan medføre en stigning i koncentrationen af frit lidocain.Samtidig administration af anæstetika forøger deres virkning, og det kan være nødvendigt med en justering af doserne deraf. En betydelig dosis lidocain kan booste virkningen af succinylcholin og kan forlænge succinylcholininduceret apnø. Samtidig anvendelse af vasokonstriktive midler (f.eks. epinephrin) forlænger den lokalbedøvende virkning. Morfinlignende analgetika kan mindske metabolismen af lidocain og dermed forstærke dets farmakologiske virkninger.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lidocain krydser placentabarrieren og kan frembringe virkninger på nervesystemet og kardiorespiratoriske virkninger.
Cave
Anvendes med forsigtighed hos katte, da de er meget følsomme over for lidocain. Overskrid ikke doser på 0,5 ml pr. kg kropsvægt hos hunde og 0,3 ml pr. kg kropsvægt hos katte. Uforsætlig intravenøs injektion skal undgås. Dette lægemiddel kan forårsage positive antidopingtestresultater hos heste. Uforsætlig selvinjektion kan medføre kardiovaskulære og/eller CNS-virkninger. UNDLAD AT KØRE BIL. Dette lægemiddel kan fremkalde irritation af hud, øjne og mundslimhinde.
Bemærkning
I tilfælde af overdosering vil de første symptomer være døsighed, kvalme, opkastning, tremor, excitation, ataksi og angst. Ved højere doser eller i tilfælde af uforsætlig intravenøs injektion kan der forekomme kardiorespiratorisk depression og krampeanfald. Behandlingen af lidocain-intoksikation er udelukkende symptomatisk og inddrager anvendelse af kardiorespiratorisk genoplivning og antikonvulsiva.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org