SANTIOLA VET.

Closantel
Nordvacc
 

Præsentation

Anthelmintikum til kvæg og får.
Injektionsvæske, opløsning (50 mg/ml)
DeklarationClosantel 50 mg/ml (svarende til 54,375 mg closantelnatriumdihydrat).
Brugsvejledning
Dosering kvæg 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/20 kg lgv.) Voksne Umodne
Fasciola hepatica x
Fasciola gigantica x
Heamonchus placei x x
Bunostomum phlebotomum x
Oesophagostomum radioatum x
Dosering kvæg 5,0 mg/kg lgv. (1 ml/10 kg lgv.) Voksne Umodne
Fasciola hepatica x
Fasciola gigantica x fra 8 uger efter infektion
Haemonchusplacei x x
Bunostomum phlebotomum x x
Oesophagostomum radiatum x x
Hypoderma bovis dermale stadier
Hypoderma lineatum dermale stadier
Dosering får 2,5 mg/kg lgv. (1 ml/20 kg lgv.) Voksne Umodne
Haemonchus contortus x x
Gaigeria pachyscelis x x
Oestrus ovis 1., 2. og 3. stadie
Dosering får 5,0 mg/kg lgv. (1 ml/10 kg lgv.) Voksne Umodne
Fasciola hepatica x
Fasciola gigantica x fra 8 uger efter infektion
Haemonchus contortus (+ BZ-resistente stammer) x x
Oesophagostomum columbianum x x
Chabertia ovina x x
Residualaktivitet: På grund af den lange halveringstid beskytter Closantel mod reinfektion ved følgende nematoder:
Kvæg Residualaktivitet Dosis (mg/kg) Beskyttelsesperiode (uger)
Haemonchus placei 2,5 4
Haemonchus placei 5 6
Bunostomum phlebotomum 5 3
Oesophagostomum radiatum 5 2
Får Residualaktivitet Dosis (mg/kg) Beskyttelsperiode (uger)
Haemonchus contortus 2,5 2
Haemonchus contortus 5 7
Gaigeria pachyscelis 2,5 3
Gaigeria pachyscelis 5 8
Oestrus ovis 5 8
DoseringFår: 2,5 mg/kg lgv. sv.t. 1 ml/20 kg lgv. s.c. eller 5 mg/kg lgv. sv.t. 1 ml/10 kg lgv. s.c. Se doseringsskema under brugsvejledning for nærmere præcisering.
Kvæg: 2,5 mg/kg lgv. sv.t. 1 ml/20 kg lgv. s.c. eller 5 mg/kg lgv. sv.t. 1 ml/10 kg lgv. s.c. Se doseringsskema under brugsvejledning for nærmere præcisering.
TilbageholdelsestidKvæg: Slagtning: 77 dage.
Må ikke anvendes til kvæg, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, herunder i goldperioden. Må ikke anvendes under tredje trimester af drægtighedsperioden hos kvier, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Får: Slagtning: 77 dage.
Må ikke anvendes til moderfår, hvis mælk er bestemt til menneskeføde, herunder i goldperioden. Må ikke anvendes inden for 1 år før den første læmning hos moderfår, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringUnder 30°C. Efter åbning under 25°C. Opbevares i originalbeholder for at beskytte mod lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter åbning af indre emballage: 28 dage.
BivirkningKliniske tegn på akut overdosering er nedsat syn eller blindhed, anoreksi, manglende koordinationsevne eller generel svaghed.
BemærkningSikker og effektiv anvendelse af dette præparat med en dosis på 2,5 mg/kg afhænger af nøjagtig parasitologisk diagnose til artsniveau af risici på gårdniveau. Hvor dette ikke er tilgængeligt, skal der anvendes en dosis på 5 mg/kg. Når der injiceres store volumener (mere end 20 ml), skal det totale volumen deles i to lige store dele, og injiceres på begge sider af halsen. Proppen må ikke punkteres mere end 20 gange. Hvis mere end 20 punkteringer er påkrtævet, anbefales det at anvende en draw-off nål.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28137 484614 1 x 250 ml 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Closantel er et antiparasitært middel med virkning over for ikter og over for visse andre indvoldsorm og leddyr.Closantel tilhører lægemiddelgruppen salicylanilider og virker ved afkobling af mitokondriernes oxidative fosforylering, hvilket forårsager en hæmning af ATP-syntese. Dette inducerer en markant ændring i energimetabolismen og vil til sidst resultere i parasittens død.
Indikationer
Til behandling af infestationer med trematoder (ikter) hos kvæg og får: Fasciola hepatica (voksne) og F. gigantica (voksne og 8 ugers umodne). Gastrointestinale nematoder (rundorm) (voksne og umodne) hos får (Haemonchus contortus, Oesophagostomum columbianum,Gaigeria pachyscelis og Chabertia ovina) og kvæg (H. placei, Bunostomum phlebotomum og O. radiatum) samt leddyr hos får (Oestrus ovis (1., 2. og 3. stadie)) og kvæg (dermale stadier af Hypoderma bovis og H. lineatum). Se skema under behandlingsvejledning.
Bivirkninger
Opløsningen indeholder polyvidon. Dette stof kan i meget sjældne tilfælde forårsage hyperakut anafylaktisk reaktion hos kvæg.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte.
Drægtighed, diegivning og laktation
Santiola Vet. kan anvendes under drægtighed og diegivning, såfremt mælken ikke anvendes til human konsum (se tilbageholdelsestid).
Cave
Overskrid ikke den angivne dosering. Det er vigtigt at dyrets kropsvægt vurderes nøjagtigt. Hvis behandling skal gentages, skal der overholdes et minimumsinterval på 11 uger for at undgå akkumulering af rester. Closantel er toksisk for gødningsfaunaen. For at mindske risiko for gødningsfaunaen, skal behandlede og ubehandlede kvæg og får græsse på samme område.For at mindske risikoen for vandlevende organismer, skal behandlede dyr holdes væk fra vand i mindst 48 timer.
Bemærkning
Vask hænder efter administration.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org