TILDOSIN®

Tilmicosin
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Tildosin er et semisyntetisk makrolid-antibiotikum til behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos svin, fjerkræ og kalve.
Koncentrat til oral opløsning (250 mg/ml)
DeklarationTilmicosin 250 mg/ml.
BrugsvejledningProduktet skal fortyndes i drikkevand eller mælkeerstatning før administration. Den nøjagtige nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel kan beregnes efter følgende formel: ml produkt pr. liter drikkevand pr. dag = [ml produkt pr. kg kropsvægt pr. dag x gennemsnitsvægt (kg)] / gennemsnitlig daglig vandindtagelse (liter).
DoseringSvin: 6-8 ml pr. 100 kg lgv. (sv.t. 15-20 mg tilmicosin/kg lgv./dag) daglig i 5 dage.
Kalve: 1 ml pr. 20 kg lgv. (sv.t. 12,5 mg tilmicosin/kg lgv.) 2 gange daglig i 3-5 dage.
Høns: 6-8 ml pr. 100 kg lgv. (sv.t. 15-20 mg tilmicosin/kg lgv./dag) daglig i 3 dage, hvilket kan opnås ved at bruge 75 mg tilmicosin pr. liter (30 ml produkt pr. 100 liter).
Kalkuner: 4-11 ml produkt pr. 100 kg lgv. (sv.t. 10-27 mg tilmicosin/kg lgv./dag) daglig i 3 dage, hvilket kan opnås ved at bruge 75 mg tilmicosin pr. liter (30 ml produkt pr. 100 liter).
TilbageholdelsestidSvin: P.o.: Slagtning 14 døgn. Kalv: P.o.: Slagtning 42 døgn. Høns: P.o.: Slagtning 12 døgn. Må ikke anvendes til æglæggende høns, hvis æg anvendes til konsum. Må ikke anvendes inden for 2 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse. Kalkuner: P.o.: Slagtning 19 døgn.
OpbevaringOpbevares ved temperaturer under 25°C. Ikke i køleskab. Beskyttes mod frost og lys.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år. Efter anbrud: 3 måneder. Efter fortynding i drikkevand: 24 timer. Efter fortynding i mælkeerstatning: 6 timer.
TilbageholdelseskommentarMå ikke anvendes til æglæggende fjerkræ, hvis æg anvendes til konsum.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28170 524705 1 x 960 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Tilmicosin har bakteriostatisk virkning, men kan være baktericidt ved høje koncentrationer. Det er primært aktivt over for grampositive bakterier, selv om nogle gramnegative bakterier og mykoplasmer også påvirkes af dette lægemiddel. Der er især udvist aktivitet over for Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae samt følgende mycoplasmer: M. bovis, M. dispar, M. hyopneumoniae, M. gallisepticum og M. synoviae Selv om koncentrationen af tilmicosin i blodet er lav, er der en pH-afhængig makrofagakkumulering af tilmicosin i inflammeret væv. Efter oral administration er der allerede efter 6 timer registreret aktivt stof i lungevævet, og hos kalve er der målt terapeutisk effektive koncentrationer af tilmicosin op til 60 timer efter behandling.
Indikationer
Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner forårsaget af følsomme stammer af: Svin: Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida og Actinobacillus pleuropneumoniae. Kalve: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis og Mycoplasma dispar. Høns og kalkuner: Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma synoviae.
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde er der observeret en lavere vandindtagelse.
Kontraindikationer
Heste og andre enhovede dyr må ikke få adgang til drikkevand, der indeholder tilmicosin. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes til fugle, hvis æg er bestemt til menneskeføde, og må ikke anvendes inden for 2 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for tilmicosin eller hjælpestoffer.
Interaktioner
Tilmicosin kan nedsætte den antibakterielle virkning af betalaktam-antibiotika. Må ikke anvendes samtidigt med andre bakteriostatiske antimikrobielle midler.
Drægtighed, diegivning og laktation
Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt.
Æglægning
Lægemidlets sikkerhed under æglægning er ikke fastlagt.
Cave
Vigtigt: Skal fortyndes, før det administreres til dyr. Kun til oral anvendelse. Svin, høns og kalkuner: Vandforbruget skal overvåges, så en tilstrækkelig stor dosis garanteres.
Bemærkning
Der er set krydsresistens mellem tilmicosin og andre makrolider og lincomycin.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org