APRAVET® WS

Apramycin
Huvepharma NV
 

Præsentation

Apravet® WS (Apramycin) er et baktericidt aminoglykosid-antibiotikum til behandling af enteritis hos svin (fravænnede smågrise), kalve (endnu ikke drøvtyggende) høns, (slagtekyllinger) og kaniner.
Pulver opløseligt (552.000 IE/g)
DeklarationEn pakning (90,58 gram pulver) indeholder 50.000.000 IE apramycinsulfat som behandler 4000 kg gris, 1250 kg kalv, 625 kg høns og 2500 kg kaniner.
BrugsvejledningIndgives via drikkevand (stamopløsningen skal fornyes 24 timer efter tilberedelse). Drikkeudstyret bør være rent og rustfrit for at forhindre, at aktiviteten reduceres.Tillige kan veterinærlægemidlet tildeles kalve via mælk eller mælkeerstatning (mælkeerstatning skal tilberedes før tilsætning af pulveret. Blandingen skal omrøres grundigt i 5 minutter. Medicineret mælk/mælkeerstatning skal konsumeres direkte efter tilberedelsen).
DoseringSvin: 12.500 IE apramycinsulfat pr. kg lgv. (sv.t. 22,5 mg af produktet pr. kg lgv.) daglig i 7 på hinanden følgende dage. En pakning (90,58 g) sv.t. behandling af 4000 kg svin.
Kalv: 40.000 IE apramycinsulfat pr. kg lgv. (sv.t. 72 mg af produktet pr. kg lgv.) daglig i 5 på hinanden følgende dage. En pakning (90,58 g) sv.t. behandling af 1250 kg kalv.
Høns: 80.000 IE apramycinsulfat pr. kg lgv. (sv.t. 144 mg af produktet pr. kg lgv. ) daglig i 5 på hinanden følgende dage. En pakning (90,58 g) sv.t. af 625 kg høns.
Kaniner: 20.000 IE apramycinsulfat pr. kg lgv. (sv.t. 36 mg af produktet pr. kg lgv.) daglig i 5 på hinanden følgende dage. En pakning (90,58 g) sv.t. behandling af 2500 kg kanin.
TilbageholdelsestidSvin: P.o.: Slagtning 0 dage. Kalve: P.o.: Slagtning 28 dage. Høns: P.o.: Slagtning 0 dage.
Må ikke anvendes til fugle, hvis æg er bestemt til menneskeføde. Må ikke anvendes inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse. Kaniner: P.o.: Slagtning 0 dage.
OpbevaringOpbevares ved temperaturer under 25°C.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed2 år. Efter åbning: 28 dage. Efter rekonstituering i drikkevand: 24 timer. Efter rekonstituering i mælkeerstatning: Anvendes straks. Må ikke opbevares.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28209 415735 1 x 90.58 g 0,00  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Apramycin virker virker ved at binde 30S underenheden af ribosomet og derved forhinder bakteriens proteinsyntese. Apramycin har effekt på gram-negative bakterier (Salmonella og Escherichia coli). Apramycin har baktericid effekt over for primært gramnegative bakterier samt enkelte grampositive bakterier og nogle stammer af mycoplasma. Apramycin har desuden effekt over for de fleste fritlevende stammer af Escherichia coli og Salmonella. Apramycin absorberes kun i mindre grad fra fordøjelseskanalen. Udskilles overvejende via fæces og en mindre del gennem urinen.
Indikationer
Svin (fravænnede smågrise): Behandling af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli. Kalve (endnu ikke drøvtyggende): Behandling af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli og kliniske udbrud forårsaget af apramycinfølsomme Salmonella enterica subspecies enterica serovar Dublin (Salmonella Dublin). Behandlingen bør baseres på forudgående konstatering af de pågældende Salmonella serotyper eller i det mindste tilgængelighed af epidemiologiske data, der fastslår tilstedeværelsen af denne serotype. Høns (slagtekyllinger): Behandling af colibacilliose forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli. Kaniner: Behandling og metafylakse af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås, før produktet tages i brug.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof. Bør ikke anvendes til kalve med funktionel rumen. Bør ikke anvendes til dyr med nyrelidelser.
Interaktioner
Aminoglykosider kan have negativ indflydelse på nyrefunktionen. Indgivelse af aminoglykosider til dyr med nedsat nyrefunktion eller i kombination med produkter, der også påvirker nyrefunktionen, kan derfor medføre risiko for forgiftning. Aminoglykosider kan forårsage neuromuskulær blokade. Det anbefales derfor at tage hensyn hertil, hvis behandlede dyr skal bedøves.
Drægtighed, diegivning og laktation
Svin: Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation, er ikke fastlagt hos søer. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk forholdet. Kvæg: Anvendelse frarådes under drægtighed og laktation. Kaniner: Orale doser af apramycin indgivet mellem 6. og 18. dags drægtighed (herunder doser under terapeutiske dosis) har afsløret føtal toksicitet. Må ikke anvendes under hele drægtigheden.
Æglægning
Høns: Må ikke anvendes i æglægningsperioden til ynglefugle og inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org