VETEMEX VET.

Maropitant
ScanVet Animal Health A/S
 

Præsentation

Maropitant til injektion. Til forebyggelse og behandling af kvalme og opkast hos hunde og katte.
Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Deklaration10 mg/ml maropitant.
BrugsvejledningBehandling: Vetemex injiceres subkutant eller intravenøst en gang dagligt i en dosis på 1 mg maropitant/kg kropsvægt (1 ml/10 kg kropsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Intravenøs indgivelse af det veterinære lægemiddel gives som en enkelt bolus, uden at produktet blandes med andre væsker. Forebyggelse: Vetemex bør gives mere end 1 time i forvejen. Varigheden af virkningen er ca. 24 timer, hvorfor behandlingen kan gives aftenen før indgivelse af et stof, der kan forårsage emesis, f.eks. kemoterapi.
DoseringHund og Kat: 1 ml/10 kg lgv. en gang dagligt i op til 5 dage.
OpbevaringIngen særlige krav.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 4 år. Efter første åbning af den indre emballage: 56 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28607 395199 1 x 20 ml 422,35  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Opkastning er en kompleks proces, der koordineres centralt af det emetiske center. Maropitant er en neurokinin 1 - (NK1-) receptorantagonist, der virker ved at hæmme binding af stof P. Ved at hæmme stof P i det emetriske center er maropitant effektivt mod neurale og humorale årsager til opkastning.
Indikationer
Hunde: Behandling og forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi. Forebyggelse af opkastning bortset fra opkastning der skyldes køresyge. Behandling af opkastning i kombination med andre støtteforanstaltninger. Forebyggelse af kvalme og opkast i forbindelse med operationer samt forbedring af opvågningen efter bedøvelse med brug af µ-opioid-receptoragonisten morfin. Katte: Forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme undtagen tilfælde, der skyldes køresyge. Behandling af opkastning i kombination med andre støtteforanstaltninger.
Bivirkninger
Smerter på injektionsstedet kan optræde ved subkutan injektion. Hos katte ses moderat til svær reaktion på injektionen meget hyppigt (ca. 1/3 af kattene). I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktoide reaktioner (allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspnø, blege slimhinder).
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktioner
Bør ikke anvendes samtidig med Ca-antagonister. Maropitant er stærkt proteinbundet og kan derfor konkurrere med andre stærkt proteinbundne stoffer.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/risk- forholdet, da der ikke er udført undersøgelser af reproduktionstoksicitet i nogen dyreart.
Cave
Opkastning kan være forbundet med alvorlige, livstruende tilstande, herunder gastrointestinal obstruktion. Der bør derfor altid foretages grundig diagnostisk udredning. Anvendelse af veterinærlægemidlet til behandling af opkastning forårsaget af køresyge anbefales ikke. Maropitant metaboliseres i leveren, hvorfor der bør udvises forsigtighed hos dyr med leversygdom. Sikkerheden af maropitant er ikke fastlagt hos hunde under 8 uger, hos katte under 16 uger og hos drægtige eller diegivende hunde og katte.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org