CLEVOR

Ropinirol
Orion Pharma Animal Health
 

Præsentation

Clevor® ropinirol – øjendråber, opløsning i enkeltdosispipette til induktion af opkastning hos hunde.
Øjendråber, opløsning i engangspipetter (30 mg)
DeklarationRopinirol (ropinirole) 30 mg (svarende til 34,2 mg ropinirolhydrochlorid).
BrugsvejledningOkulær anvendelse. Veterinærlægemidlet bør kun indgives af en dyrlæge eller under dennes nøje overvågning. Produktet skal indgives i øjet med en dosis på 1-8 øjendråbe(r). Når en mængde på 2 til 4 dråber skal indgives, bør dosis fordeles i begge øjne. For eksempel til indgivelse af 3 dråber: Indgiv 2 dråber i det højre øje og 1 dråbe i det venstre øje. Når en mængde på 6 eller 8 dråber skal indgives, bør dosen deles op i 2 indgivelser givet med 1-2 minutters mellemrum. For eksempel til indgivelse af 6 dråber: Indgiv 2 dråber i det højre øje og 2 dråber i det venstre øje. Indgiv så efter 1–2 minutters pause yderligere 1 dråbe i hvert øje. Hvis hunden ikke kaster op indenfor 15 minutter efter indgivelse af den indledende dosis, kan der gives endnu en dosis 15 til 20 minutter efter indgivelse af den første dosis. Den anden dosis skal være på samme antal dråber som den første dosis.
Doseringstabel
Hundens kropsvægt (kg) Antal øjendråber
1,8 - 5 1
5,1 - 10 2
10,1 - 20 3
20,1 - 35 4
35,1 - 60 6
60,1 - 100 8
DoseringHund: Se doseringstabel under brugsvejledning.
OpbevaringEfter åbning opbevar pipetten i posen for at beskytte den mod lys. Kassér anbrudt pose og pipette med resterende væske efter 30 minutter.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 30 måneder. Anbrudt (pose og beholder): 30 minutter
BemærkningPas på ikke at berøre dråbeanordningens spids efter at have åbnet beholderen i tilfælde af, at der er behov for endnu en dosis.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28668 552218 3 x 0.6 ml 229,83  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Ropinirol er en komplet dopaminagonist med høj selektivitet for dopamin D2-lignende receptorfamilien (D2, D3, D4 receptorer). Opkast induceres gennem aktivering af D2-lignende receptorer i kemoreceptor-triggerzonen, der befinder sig i area postrema, og som overfører informationen til brækcenteret for at fremkalde opkastning. I et feltstudie med 100 klinisk raske hunde, som var blevet behandlet med Clevor, var tiden fra indgivelse til den første opkastning 3–37 minutter med en gennemsnitstid på 12 minutter og en mediantid på 10 minutter. Tiden mellem den første og den sidste opkastning var 0–108 minutter (0, hvis hunden kun kastede op én gang) med en gennemsnitlig varighed på 23 minutter og en median varighed på 16 minutter. 95 % af hundene kastede op inden for 30 minutter. En yderligere dosis blev indgivet efter 20 minutter til 13 % af hundene på grund af manglende effekt. Tre hunde (3 %) kastede slet ikke op trods en yderligere dosis. 5 % af hundene i det kliniske forsøg fik antiemetisk behandling (metoclopramid), fordi deres opkastning varede ved i mere end 60 minutter. Ropinirol optages hurtigt i det systemiske kredsløb og en maksimal plasmakoncentration (Cmax) opnåes 10-20 minutter efter indgivelse. Den systemiske biotilgængelighed via den okulære indgivelsesvej er 23%. Produktet fordeles hurtigt og har et forholdsvist højt distributionsvolumen og elimineres hovedsageligt via leveren. Elimineringshalveringstiden (T½) er 4 timer efter intravenøs indgivelse. Ca. 40% udskilles i urinen i form af metabolitter.
Indikationer
Induktion af opkastning hos hunde.
Bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger: Kortvarig, mild eller moderat hyperæmi i øjet, udflåd fra øjnene, fremfald af tredje øjenlåg og blefarospasme. Kortvarig, let døsighed og øget hjertefrekvens. Almindelige bivirkninger: Kortvarig, mild konjunktival hævelse, kløe i øjnene, takypnø, tremor, diarré, ataksi og ukoordineret bevægelse. Langvarig opkastning (i mere end 60 minutter), som bør vurderes af den ansvarlige dyrlæge, da der kan være behov for en passende behandling. Til hunde med langvarig opkastning (mere end 60 minutter) og andre kliniske symptomer relateret til den farmakologiske virkning af det aktive stof (f.eks. okulær hyperæmi, takykardi, tremor eller skælven) kan dopaminantagonister som metoclopramid eller domperidon anvendes til at behandle disse kliniske symptomer. Maropitant ophæver ikke de kliniske symptomer, som er fremkaldt af ropinirol.Ikke almindelige bivirkninger: Sårdannelse på hornhinden.
Kontraindikationer
Hunde med nedsat aktivitet i centralnervesystemet, krampeanfald eller andre neurologiske problemer, som kunne føre til aspirationspneumoni.Hunde med hypoksi, dyspnø eller manglende svælgrefleks. Bør ikke bruges i tilfælde af indtagelse af skarpe fremmedlegemer, ætsende midler (syrer eller baser), flygtige stoffer eller organiske opløsningsmidler.
Interaktioner
Dopaminantagonister (som f.eks. metoclopramid), neuroleptika (f.eks. chlorpromazin, acepromazin) og andre lægemidler med antiemetiske egenskaber (f.eks. maropitant eller antihistaminer) kan nedsætte dette veterinærlægemiddels effektivitet.
Drægtighed, diegivning og laktation
Frarådes ved drægtighed og laktation. Ropinirol hæmmer prolaktinsekretion ved aktivering af dopamin D2- receptorer, som befinder sig i striatum og på de laktotrofe celler i hypofysen.
Cave
Veterinærlægemidlets virkning er ikke blevet fastlagt til hunde, der vejer under 1,8 kg, eller til hunde, som er under 4,5 mdr. gamle, eller til ældre hunde. Baseret på de kliniske forsøgsresultater forventes de fleste hunde at reagere på en enkelt dosis af veterinærlægemidlet; dog vil nogle få hunde have brug for endnu en dosis for at fremkalde opkastning. Meget få hunde vil måske ikke reagere på behandlingen trods indgivelse af endnu en dosis. Det anbefales ikke at give disse hunde flere doser. Produktets sikkerhed er ikke blevet undersøgt hos hunde med diagnosticeret hjertesygdom/dysfunktion, nedsat leverfunktion eller hos hunde med kliniske symptomer, som skyldes indtagelse af fremmedlegemer. Produktets sikkerhed og effekt er ikke blevet undersøgt til hunde med øjensygdomme eller øjenskader.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org