RIVALGIN VET.

Metamizolnatrium
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Analgetisk, antipyretisk og spasmolytisk middel med lav antiinflammatorisk virkning til hest, kvæg, hund og svin.
Injektionsvæske (500 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Metamizolnatriummonohydrat 500 mg (svarende til metamizol 443,1 mg).
BrugsvejledningHest: Indgives langsomt i.v. Kvæg, hund og svin: Indgives langsomt i.v. (ved akutte tilstande) eller dybt i.m.
DoseringHest: 1 ml/10-25 kg lgv. (sv.t. 4-10 ml pr. 100 kg lgv. eller 20-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg lgv.).
Kvæg: 1 ml/12,5-25 kg lgv. (sv.t. 4-8 ml/100 kg lgv. eller 20-40 mg metamizolnatriummonohydrat/kg lgv.) Ved i.m. injektion: Max 29 ml/injektionssted.
Hund: 1 ml/10-25 kg lgv. (sv.t. 0,4-1 ml/10 kg lgv. eller 20-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg lgv.).
Svin: 1 ml/10-33 kg lgv. (3-10 ml/100 kg lgv. eller 15-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg lgv.). Max. 20 ml/injektionssted.
TilbageholdelsestidKvæg: I.m., i.v.: Slagtning 12 døgn, mælk 48 timer. Hest: I.v.: Slagtning 5 døgn. Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk anvendes til konsum. Svin: I.m., i.v.: Slagtning: 12 døgn.
OpbevaringMå ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.
Udl. bestemmelseAP.
Holdbarhed30 måneder. Efter anbrud: 28 dage.
TilbageholdelseskommentarMå ikke anvendes til heste, som leverer mælk til konsum.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28691 596930 1 x 100 ml 148,26  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Metamizol er et NSAID med signifikant analgetisk og anipyretisk virkning som skyldes hæmning af syntesen af prostaglandin E2 via blokering af cyclooxygenasen. Endvidere ses en spasmolytisk virkning på glat muskulatur. Virkningstiden er kort.
Indikationer
Hest og kvæg: Spasmolytisk eller til dæmpning af koliksmerter. Hest, kvæg og svin: Spiserørsforstoppelse med fremmedlegeme. Hest, kvæg, svin og hund: Sygdomme, hvor der forventes positiv effekt af behandling med metamizol herunder generel smertelindring for at dæmpe nervøsitet eller forsvarsreaktioner forårsaget af smerte, ved febersygdomme (såsom svær mastitis, MMA eller svineinfluenza), ved lændesmerter eller tetanus (kombineret med antiserum), ved nerveinflammation, neuralgi og tendovaginitis samt ved arthritis eller gigttilstande i muskler og led.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til katte. Bør ikke anvendes til dyr med hæmatopoietiske forstyrrelser, i tilfælde af overfølsomhed overfor indholdsstofferne, i tilfælde af hjerte-, lever- eller nyresvigt eller ved ulceration i mave-tarm-kanalen.
Interaktioner
Phenobarbital og andre barbiturater samt glutethimid eller phenylbutazon kan accelerere udskillelsen af metamizol som følge af hepatisk mikrosomal enzyminduktion. Samtidig brug af phenothiazinderivater kan føre til svær hypotermi.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes.
Cave
Pga. risikoen for anafylaktisk shock skal metamizolholdige opløsninger administreres langsomt, når de gives i.v. Undgå samtidig administration med potentielt nefrotoksiske lægemidler. Bør ikke anvendes til katte.
Bemærkning
Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Vask hænder efter brug. Ved overfølsomhed over for metamizol, pyrazoloner eller acetylsalicylsyre bør kontakt med lægemidlet undgås. Gravide og ammende kvinder skal håndtere dette lægemiddel med forsigtighed. Lægemidlet kan være irriterende for hud og øjne. Undgå derfor kontakt og afvask straks eventuelle stænk med masser af vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen varer ved. Metamizol kan forårsage reversibel, men potentielt alvorlig agranulocytose. Vær omhyggelig med at undgå selvinjektion. I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org