SEPARON VET.

Azaperone
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Neuroleptisk sedativum til svin. Har både sedativ og antiaggressiv effekt.
Injektionsvæske (40 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Azaperone 40 mg.
BrugsvejledningTil intramuskulær injektion vinkelret på huden lige bag øret. Anvend lang kanyle. Ved injektion i fedtvæv kan præparatet have utilstrækkelig effekt. Nøjagtig dosering skal tilstræbes. Behandlede dyr bør efterlades i rolige omgivelser, mens effekten indtræder. Sedation og antiaggressiv effekt indtræder i løbet af 5 - 10 minutter. Varighed af sedation er 1 - 3 timer. Efter 6 - 8 timer har alle virkninger af azaperone fortaget sig.
DoseringSvin: Præmedicinering og ernæringsbetinget muskeldystrofi: 1 ml/ 20-40 kg lgv. (svt. 1-2 mg azaperone/kg lgv). Aggressiv adfærd (omgruppering, bidning efter pattegrise) og fødselshjælp: 1 ml/20 kg lgv. (svt. 2 mg azaperone/kg lgv.). Stress: Transportrelateret: Pattegrise, smågrise og orner: 1 ml/40 kg lgv. (svt. 1 mg azaperone/kg lgv.). Søer og slagtesvin: 1 ml/100 kg lgv. (svt. 0,4 mg azaperone/kg lgv.). Stress: Kardiovaskulær stress: 1 ml/100 kg lgv. (svt. 0,4 mg azaperone/kg lgv.).
TilbageholdelsestidSvin:: I.m.: 14 dage.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseAP.
Holdbarhed3 år. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28681 034582 1 x 100 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Azaperone er en central og perifer dopaminreceptorblokker, der frembringer dosisrelateret sedation. Høje doser kan give katalepsi (stivhed). Varmereguleringscentret i hypothalamus hæmmes og perifere blodkar dilateres, hvilket medfører et mindre fald i kropstemperatur. Den respirationssænkende virkning af opiater modvirkes, hvilket giver en dybere vejrtrækning. Der opstår let bradykardi med reduceret minutvolumen, som sammen med dilatation af de perifere blodkar medfører et blodtryksfald.
Indikationer
Aggressiv adfærd, behandling/forebyggelse af stress eller ved fødselshjælp. Præmedicinering ved lokal eller fuld anæstesi. Lindring af symptomer hos dyr med ernæringsbetinget muskeldystrofi.
Bivirkninger
Ved den højeste anbefalede dosis kan spytflåd, tremor og gispen forekomme. Disse forsvinder spontant og efterlader ingen sequelae. Hos orner kan reversibel penisprolaps forekomme.
Kontraindikationer
Må ikke anvendes under meget kolde forhold, da der kan forekomme kardiovaskulær kollaps og hypotermi på grund af perifer vasodilatation. Kontraindiceret til anvendelse ved transport eller omgruppering af svin, der vil blive slagtet før udløbet af tilbageholdelsestiden. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed.
Interaktioner
Azaperone har en forstærkende virkning på alle centralt suppressive stoffer og hypotensive stoffer. Lægemidlet forøger tachykardi forårsaget af adrenolytiske midler og medfører hypotension ved anvendelse samtidig med α- og β-sympatomimetiske stoffer (f.eks. epinephrin/adrenalin).
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes.
Cave
Der er lejlighedsvis observeret dødsfald hos vietnamesiske hængebugsvin. Dette kan skyldes injektion i fedtvæv, som medfører langsom induktion og en tendens til supplerende indgivelse, hvilket fører til overdosering. Det er vigtigt, at den anførte dosis ikke overskrides til denne race. Hvis den første dosis tilsyneladende ikke har effekt, skal dyret restituere fuldstændigt inden en ny injektion på en anden dag. Undgå overdosering hos orner, da dette kan forårsage penisfremfald og dermed risiko for beskadigelse. Kan forårsage overfølsomhedsreaktioner. Personer med overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne bør undgå kontakt med lægemidlet. Kan virke irriterende på huden, øjnene og slimhinden i munden. Undgå derfor kontakt, og afvask straks eventuelle stænk med masser af vand. Søg lægehjælp ved vedvarende irritation. Uforsætlig selvinjektion eller indtagelse kan føre til sedation. Der skal derfor udvises omhu for at undgå dette. I tilfælde af selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. UNDLAD AT FØRE MOTORKØRETØJ. Bør ikke administreres af gravide kvinder. Ammende kvinder bør håndtere veterinærlægemidlet med ekstrem forsigtighed. Vask hænder efter brug.
Bemærkning
Må kun anvendes af dyrlæge.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org