NEPTRA

Florfenicol, terbinafinhydrochlorid, mometasonfuroat
Bayer Animal Health
 

Præsentation

Øredråber til behandling af otitis externa.
Øredråber, opløsning (Florfenicol 16,7 mg, terbinafinhydrochlorid 16,7 mg, mometasonfuroat 2,2 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder florfenicol 16,7 mg, terbinafinhydrochlorid 16,7 mg svarende til terbinafinbase 14,9 mg og mometasonfuroat 2,2 mg.
BrugsvejledningTil anvendelse i øret. Enkeltdosisbehandling. Den anbefalede dosis er 1 enkeltdosisbeholder (dvs. 1 ml opløsning) pr. inficeret øre. Det maksimale kliniske respons ses muligvis ikke før 28 dage efter administrering. Ryst grundigt i 5 sekunder før brug. Rens og tør den ydre øregang før administrering af produktet. Hold enkeltdosisbeholderen lodret, og træk hætten af. Brug den øverste ende af hætten til at bryde forseglingen, og fjern hætten fra enketdosisbeholderen. Skru påføringsspidsen på enkeltdosisbeholderen. Indfør påføringsspidsen i den påvirkede ydre øregang og tryk hele indholdet ind i øret. Massér blidt basis af øret i 30 sekunder for at opløsningen fordeler sig jævnt. Undgå at hunden ryster hovedet i 2 minutter.
DoseringHund: Til anvendelse i øret. Enkeltdosisbehandling. Den anbefalede dosis er 1 enkeltdosisbeholder (dvs. 1 ml opløsning) pr. inficeret øre. Det maksimale kliniske respons ses muligvis ikke før 28 dage efter administrering.
OpbevaringMå ikke opbevares over 25°C.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedOpbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 18 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28680 423860 10 x 1 ml 1.183,28  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Lægemidlet er en kombination af tre aktive stoffer (kortikosteroid, antimykotikum og antibiotikum). Mometasonfuroat er et høj potent kortikosteroid. Som andre kortikosteroider har det antiinflammatoriske og anti-puritiske egenskaber. Terbinafinhydrochlorid er et allylamin med udtalt fungicid aktivitet. Det hæmmer selektivt den tidlige syntese af ergosterol, som er en vigtig del af membranen i gærsvampe og svampe, inklusiv Malassezia pachydermatis. Florfenicol er et bakteriostatisk antibiotikum, hvis effekt er at hæmme proteinsyntesen ved at binde sig til og virke på bakteriens 50S ribosomale subunit. Dets aktivitetsspektrum omfatter grampositive og gramnegative bakterier inklusive Staphylococcus pseudintermedius.
Indikationer
Til hunde til behandling af akut otitis externa og akut forværring af recidiverende otitis forårsaget af blandede infektioner med bakterier følsomme over for florfenicol (Staphylococcus pseudintermedius) og svampe følsomme over for terbinafin (Malassezia pachydermatis).
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde er vokalisering, rysten af hovedet og smerter fra applikationsstedet kort efter applicering rapporteret i spontane bivirkningsrapporter. Ataksi, forstyrrelser i det indre øre, nystagmus, opkastning, erythem på applikationsstedet, hyperaktivitet, anorexi og inflammation på applikationsstedet blev rapporteret men er sjældne i spontane bivirkningsrapporter.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor de aktive stoffer, overfor andre kortikosteroider eller overfor et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes, hvis trommehinden er perforeret. Bør ikke anvendes til hunde med generaliseret demodicose. Bør ikke anvendes til drægtige dyr eller avlsdyr.
Interaktioner
Ingen kendte. Der er ikke påvist forligelighed med andre ørerensningsmidler end saltvandsopløsninger.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes under drægtighed eller laktation. Må ikke anvendes til avlsdyr.
Cave
Veterinærlægemidlets sikkerhed er ikke fastlagt hos hunde, der er under 3 måneder gamle. Sikkerheden blev ikke undersøgt hos hunde med en kropsvægt på under 4 kg. Dog sås der ingen sikkerhedsproblemer i feltstudier af hunde med en vægt på under 4 kg. For at sikre, at trommehinden ikke er perforeret, skal den ydre øregang undersøges nøje, inden lægemidlet påføres. Undersøg hunden igen hvis der observeres tab af hørelse eller tegn på vestibulær dysfunktion under behandlingen. Anvendes med forsigtighed til hunde med formodet eller bekræftet endokrin lidelse (f.eks. diabetes mellitus, hypo- eller hyperthyroidisme osv.). Der bør udvises forsigtighed for at undgå, at veterinærlægemidlet kommer i øjet på den behandlede hund f.eks. ved at forhindre hundens hoved i at ryste. I tilfælde af at produktet kommer i øjet, skylles med rigeligt vand.
Bemærkning
Ørerne skal renses inden administration af produktet. Ørerne bør ikke renses igen før 28 dage efter administration af produktet. I kliniske forsøg blev der udelukkende anvendt saltvand til ørerensning inden behandling med veterinærlægemidlet blev påbegyndt.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org