TORBUDINE VET.

Butorphanol
Dechra Veterinary Products A/S
 

Præsentation

Centralt virkende opioidanalgetikum. Lægemidlet anvendes som smertestillende og bedøvende middel. Til hunde, katte og heste.
Injektionsvæske, opløsning (10 mg/ml)
Deklaration1 ml indeholder: Aktivt stof: Butorphanol 10 mg (svarende til 14,58 mg butorphanoltartrat). Hjælpestoffer: Indeholder 0,1 mg benzethoniumchlorid og andre hjælpestoffer.
BrugsvejledningHest: i.v. anvendelse. Hund og kat: i.v., i.m. eller s.c. anvendelse. Dyrene skal vejes for at fastslå en præcis legemsvægt, før behandlingsdosen beregnes. Det maksimale antal hætteglaspunkturer med en kanylestørrelse på 21G og 23G bør ikke overstige 100, og når en kanylestørrelse på 18G anvendes, bør det ikke overstige 40. Før dette produkt kombineres og administreres i samme sprøjte som et andet veterinærlægemiddel, læs da vedr. uforligeligheder under afsnittet Interaktioner. Hest, til analgesi:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt
IV 0,10 mg/kg legemsvægt 1 ml/100 kg legemsvægt
Kommentar Den analgetiske virkning indtræder inden for 15 minutter efter injektionen. Dosen kan gentages efter behov.
Hest, til sedation i kombination med detomidinhydrochlorid:
Indgivelsesvej Dosis af detomidinhydrochlorid Dosis butorphanol* Dosis produkt
IV 0,012 mg/kg legemsvægt 0,025 mg/kg legemsvægt 0,25 ml/100 kg legemsvægt
Kommentar Detomidin bør administreres op til 5 minutter før butorphanoldosen.
*Kliniske erfaringer har vist, at en total dosisrate på 5 mg detomidinhydrochlorid og 10 mg butorphanol giver en effektiv, sikker sedation hos heste med en legemsvægt på over 200 kg. Hest, til sedation i kombination med romifidin:
Indgivelsesvej Dosis af romifidin Dosis butorphanol Dosis produkt
IV 0,04-0,12 mg/kg legemsvægt 0,02 mg/kg legemsvægt 0,2 ml/100 kg legemsvægt
Kommentar Romifidin bør administreres op til 5 minutter før butorphanoldosen.
Hund, til analgesi:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt
IV, IM eller SC 0,20-0,30 mg/kg legemsvægt 0,02-0,03 ml/kg legemsvægt
Kommentar IV-injektion skal ske langsomt. Den analgetiske virkning indtræder inden for 15 minutter efter injektionen. Administrer 15 minutter før, anæstesien afsluttes, for at sikre smertedækning i opvågningsfasen. Til vedvarende analgesi kan dosen gentages efter behov.
Hund, til sedation i kombination med medetomidinhydrochlorid:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt Dosis medetomidinhydrochlorid
IM eller IV 0,1 mg/kg legemsvægt 0,01 ml/kg legemsvægt 0,01*-0,025**mg/kg legemsvægt
Kommentar Afsæt 20 minutter til udvikling af dyb sedation, før indgrebet indledes. Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin og butorphanol kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).
*Afhænger af den ønskede sedationsgrad: 0,01 mg/kg: Til sedation og som præmedicinering til barbituratanæstesi **Afhænger af den ønskede sedationsgrad 0,025 mg/kg: Til dyb sedation og som præmedicinering til ketaminanæstesi Hund, til brug som præmedicinering/præanæstetikum: 1. Når produktet anvendes som det eneste stof:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt
IV, IM eller SC 0,1-0,20 mg/kg legemsvægt 0,01-0,02 ml/kg legemsvægt
Kommentar 15 minutter før induktion
2. Når produktet anvendes sammen med 0,02 mg/kg acepromazin:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt
IV eller IM 0,10 mg/kg legemsvægt* 0,01 ml/kg legemsvægt*
Kommentar Der går mindst 20 minutter, før virkningen indtræder, men tiden mellem præmedicinering og induktion er fleksibel fra 20 til 120 minutter. Når forligelighed er accepteret, kan produkter med butorphanol og acepromazin kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).
*Dosis kan øges til 0,2 mg/kg (svarende til 0,02 ml/kg), hvis dyret allerede har smerter før indgrebet, eller hvis der kræves et højere niveau af analgesi under indgrebet. Hund, til anæstesi i kombination med medetomidin og ketamin:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt Dosis medetomidin Dosis ketamin
IM 0,10 mg/kg legemsvægt 0,01 ml/kg legemsvægt 0,025 mg/kg legemsvægt 5,0 mg/kg legemsvægt*
Kommentar Det er ikke tilrådeligt at ophæve virkningen med atipamezol Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin og butorphanol kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).
*Ketamin bør administreres 15 minutter efter IM-administration af kombinationen butorphanol/medetomidin. Kat, til præoperativ analgesi:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt
IM eller SC 0,4 mg/kg legemsvægt 0,04 ml/kg legemsvægt
Kommentar Administreres 15-30 minutter før administration af IV-induktionsanæstesimidler Administreres 5 minutter før induktion med IM-induktionsanæstesimidler som kombinationer af IM acepromazin/ketamin eller xylazin/ketamin
Kat, til postoperativ analgesi:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt
SC eller IM 0,4 mg/kg legemsvægt 0,04 ml/kg legemsvægt
IV 0,1 mg/kg legemsvægt 0,01 ml/kg legemsvægt
Kommentar Administreres 15 minutter før opvågningsfasen

Kat, til sedation i kombination med medetomidinhydrochlorid:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt Dosis medetomidinhydrochlorid
IM eller SC 0,4 mg/kg legemsvægt 0,04 ml/kg legemsvægt 0,05 mg/kg legemsvægt
Kommentar Lokalanæstestisk infiltration bør anvendes til suturering af sår. Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin og butorphanol kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).
Kat, til anæstesi i kombination med medetomidin og ketamin:
Indgivelsesvej Dosis butorphanol Dosis produkt Dosis medetomidin Dosis ketamin
IM 0,40 mg/kg legemsvægt 0,04 ml/kg legemsvægt 0,08 mg/kg legemsvægt 5,0 mg/kg legemsvægt*
IV 0,10 mg/kg legemsvægt 0,01 ml/kg legemsvægt 0,04 mg/kg legemsvægt 1,25-2,50 mg/kg legemsvægt (afhængigt af den ønskede anæstesidybde)
Kommentar Når forligelighed er accepteret, kan produkter med medetomidin, butorphanol og ketamin kombineres og administreres i samme sprøjte (se pkt. 6.2).
DoseringHund og kat: Se venligst under brugsvejledning.
Hest: Se venligst under brugsvejledning.
TilbageholdelsestidHest: Slagtning: 0 dage. Må ikke anvendes til dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.
OpbevaringIngen særlige forholdsregler.
Udl. bestemmelseBPK.
HoldbarhedI salgspakning: 3 år. Efter første åbning af den indre emballage: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28786 103350 1 x 10 ml 282,46  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Butorphanol er et centralt virkende opioidanalgetikum med agonist-antagonist-aktivitet ved opioidreceptorer i centralnervesystemet. Butorphanol som eneste stof giver dosisafhængig analgesi og kan også forårsage sedation (heste og hunde). Butorphanol i kombination med visse alfa-2-adrenoceptoragonister resulterer i dyb sedation, og i kombination med visse alfa-2-adrenoceptoragonister og ketamin resulterer det i anæstesi. Analgesi indtræder generelt inden for 15 minutter efter i.v. administration. Efter en enkelt i.v.dosis hos heste varer analgesien sædvanligvis 15-60 minutter. Butorphanol metaboliseres omfattende i leveren og udskilles hovedsageligt i urinen.
Indikationer
Hest: Som analgetikum: Til lindring af moderate til svære abdominalsmerter i forbindelse med kolik af gastrointestinal oprindelse. Til sedation: Gives efter administration af visse alfa2-adrenoceptoragonister (detomidin, romifidin). Hund: Som analgetikum: Til lindring af lette til moderate viscerale smerter. Til sedation: Anvendes i kombination med visse alfa2-adrenoceptoragonister (medetomidin). Som præmedicinering før generel anæstesi: Til brug i kombination med acepromazin til analgesi og sedation før induktion af generel anæstesi. En dosisrelateret reduktion i dosen af induktionsanæstesimiddel (propofol eller thiopenton) er også indiceret. Til præmedicinering gives det som eneste præanæstesimiddel. Til anæstesi: Anvendes i kombination med medetomidin og ketamin. Kat: Som analgetikum til lindring af moderate smerter: Til præoperativ brug som analgesi under operation. Til postoperativ analgesi efter små kirurgiske indgreb. Til sedation: Anvendes i kombination med visse alfa2-adrenoceptoragonister (medetomidin). Til anæstesi: Anvendes i kombination med medetomidin og ketamin, egnet til korte smertefulde anæstesiprocedurer.
Bivirkninger
Hest, hund, kat: Smerte ved i.m. injektion. Sedation. Hest: Let ataksi, som kan vare i 3-10 minutter. Stigning i motorisk aktivitet og ataksi som følge af butorphanol har i nogle tilfælde varet i 1-2 timer. Rastløshed, og kulderystelser og sedation efterfulgt af rastløshed. En i.v.-bolusinjektion ved maks. dosis (0,1 mg/kg lgv.) kan resultere i ekscitatorisk lokomotorisk effekt. Der kan forekomme let til svær ataksi i kombination med detomidin, men det er usandsynligt, at heste kollapser. Der bør træffes normale foranstaltninger for at forhindre, at hesten forårsager skader på sig selv. Der kan forekomme let sedation hos ca. 15 % af hestene efter administration af butorphanol som eneste stof. Butorphanol kan også have bivirkninger på motiliteten i mave-tarm-kanalen hos normale heste, selvom der ikke er nogen reduktion af gennemløbstiden i mave-tarm-kanalen. Disse bivirkninger er dosisrelaterede og generelt lette og forbigående. Der kan forekomme kardiopulmonal depression. Når butorphanol anvendes i kombination med alpha2-adrenoceptoragonister, kan den kardiopulmonale depression i sjældne tilfælde være dødelig. Hund: Der kan forekomme respirationsdepression og kardiel depression (fald i respirationsrate, bradykardi, fald i diastolisk blodtryk). Graden af depression er dosisafhængig. Der kan forekomme moderat til markant kardiopulmonal depression, hvis butorphanol gives hurtigt ved i.v. injektion. Når butorphanol anvendes som præanæstesimiddel, vil anvendelse af et antikolinergikum, som f.eks. atropin, beskytte hjertet mod potentiel narkotikuminduceret bradykardi. Der er i sjældne tilfælde rapporteret forbigående ataksi, anoreksi og diarré. Der kan forekomme nedsat motilitet i mave-tarm-kanalen. Kat: Der kan forekomme respirationsdepression. Det er sandsynligt, at der vil være mydriasis. Butorphanol kan forårsage ekscitation, angst, desorientering og dysfori.
Kontraindikationer
Hest, hund, kat: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til dyr med svær lever- eller nyreinsufficiens, hjerneskade, organiske hjernelæsioner, obstruktiv respirationssygdom, hjerteinsufficiens eller spastiske tilstande. Hest: Kombination af butorphanol/detomidinhydrochlorid: Må ikke anvendes til heste med eksisterende hjertearytmi eller bradykardi. Må ikke anvendes i tilfælde af kolik i forbindelse med forstoppelse. Må ikke anvendes til heste med emfysem. Må ikke anvendes til drægtige hopper. Kombination af butorphanol/romifidin: Må ikke anvendes i den sidste måned af drægtighedsperioden.
Interaktioner
Når butorphanol anvendes i kombination med visse α2-adrenoceptoragonister (romifidin eller detomidin hos heste, medetomidin hos hunde og katte), forekommer der synergistiske virkninger, som kræver reduktion af butorphanoldosis. Butorphanol er antitussiv og bør ikke anvendes i kombination med et ekspektorantium, da det kan føre til akkumulering af slim i luftvejene. Butorphanol har antagonistiske egenskaber ved my-opioidreceptoren (μ), som kan ophæve den analgetiske virkning af rene my-opioidagonister (μ) (f.eks. morfin/oxymorfin) hos dyr, der allerede har fået disse stoffer. Samtidig brug af andre CNS depressiva forventes at forstærke virkningen af butorphanol, og sådanne lægemidler bør anvendes med forsigtighed. Der bør anvendes en lavere dosis butorphanol ved samtidig administration af disse stoffer. Butorphanol må med undtagelse af følgende kombinationer ikke blandes med andre veterinærlægemidler i samme sprøjte: - butorphanol/medetomidin - butorphanol/medetomidin/ketamin - butorphanol/acepromazin
Drægtighed, diegivning og laktation
Anvendelse anbefales ikke under drægtighed og diegivning.
Cave
Sikkerheden af produktet hos hundehvalpe, killinger og føl er ikke klarlagt, og det bør derfor kun anvendes til disse dyr efter en risk/benefit-vurdering foretaget af den ansvarlige dyrlæge. Butorphanol er beregnet til brug, når der er behov for kortvarig analgesi (hest, hund) eller kortvarig til mellemlang analgesi (kat). I tilfælde, hvor der med sandsynlighed er behov for længerevarende analgesi, bør et andet lægemiddel anvendes. Der forekommer ikke markant sedation, når butorphanol anvendes som det eneste middel hos katte. Hos katte kan der være individuel respons på butorphanol. Såfremt der ikke er tilstrækkelig analgetisk respons, bør et andet analgetikum anvendes. Hos katte vil en øgning af dosis ikke øge intensiteten eller varigheden af de ønskede virkninger. Butorphanol har opioidaktivitet. De hyppigste bivirkninger ved butorphanol hos mennesker er døsighed, perspiration, kvalme, svimmelhed og vertigo, og de kan forekomme efter uforsætlig selvinjektion. Der bør udvises forsigtighed for at undgå uforsætlig injektion/selvinjektion. I tilfælde af uforsætlig selvinjektion skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen. Kør ikke bil. En opioidantagonist (f.eks. naloxon) kan anvendes som antidot. Vask øjeblikkeligt stænk væk fra hud og øjne.
Bemærkning
Hest: Anvendelse af produktet ved den anbefalede dosis kan føre til forbigående ataksi og/eller ekscitation. Derfor bør behandlingsstedet udvælges nøje for at forebygge skader hos patient og mennesker under behandling af heste. Hund: Ved administration af lægemidlet som i.v. injektion, må det ikke injiceres hurtigt som bolus. Hos hunde med MDR1-mutation mindskes dosis med 25-50 %. Kat: Insulinsprøjter eller sprøjter med inddelinger på 1 ml anbefales.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org