TRYMOX VET.

Amoxicillin trihydrat
Salfarm Danmark A/S
 

Præsentation

Bredspektret antibiotikum i oliesuspension med baktericid effekt mod grampositive samt nogle gramnegative bakterier. Til parenteral anvendelse hos kvæg, svin, får, hund og kat.
Injektionsvæske (150 mg/ml)
DeklarationSuspension indeholdende 150 mg amoxicillin pr. ml.
BrugsvejledningOmrystes grundigt for at opnå fuld resuspension inden brug.
DoseringKvæg, svin og får: 1 ml pr. 10 kg lgv. (sv.t. 15 mg pr kg lgv.) i.m. Gentages efter 48 timer.
Hund og kat: 1 ml pr. 10 kg lgv. (sv.t. 15 mg pr. kg lgv.) i.m. eller s.c. Gentages efter 48 timer.
TilbageholdelsestidKvæg: I.m.: Slagtning 28 døgn. Mælk 84 timer (3½ døgn). Svin : I.m., s.c.: Slagtning 19 døgn. Får: I.m., s.c.: Slagtning 19 døgn. Må ikke anvendes til får, hvis mælk anvendes til konsum.
OpbevaringIkke over 25°C. Beskyttet mod lys.
Udl. bestemmelseBPK.
Holdbarhed2 år. Efter anbrud: 28 dage.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28799 522906 1 x 100 ml 96,23  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Amoxicillin er et aminopenicillin, der har en tidsafhængig baktericid effekt via en irreversibel og selektiv hæmning af enzymer, der indgår i de biokemiske processer i bakteriers cellevægssyntese. Utilstrækkelig syntese af cellevæggen skaber en osmotisk ubalance, der især påvirker bakteriens vækst, og fører til lysis. Amoxicillin spredes i lungehinde- og ledvæske samt i lymfevæv. Amoxicillin udskilles primært i aktiv form via nyrerne, sekundært via galde og mælk. Amoxicillin har ikke effekt mod penicillinaseproducerende bakterier.
Indikationer
Infektioner i fordøjelseskanalen, luftvejene, urogenitale kanaler, hud og blødt væv forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier.
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner varierende fra en let hudreaktion som nældefeber til anafylaktisk chok. Hvis dette sker skal behandlingen ophøre og der bør behandles symptomatisk. I sjældne tilfælde kan lokal irritation opstå som følge af injektionen af amoxicillin. Irritationen har typisk lav intensitet og falder spontant og hurtigt.
Kontraindikationer
Må ikke benyttes intravenøst eller intratekalt. Må ikke benyttes til kaniner, hamstere, ørkenrotter eller marsvin. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor penicillin, cephalosporin eller indholdsstofferne.
Interaktioner
Det anbefales generelt ikke at anvende baktericide og bakteriostatiske antibiotika samtidig.
Drægtighed, diegivning og laktation
Kan anvendes.
Cave
Produktet er ikke effektivt mod beta-lactamase-producerende organismer. Fuld krydsresistens er blevet påvist mellem amoxicillin og andre penicilliner. Undgå utilsigtet selvinjektion. Hvis det alligevel sker: Søg lægehjælp. Penicilliner og cefalosporiner kan udløse allergi efter enhver kontakt, og der kan være krydsreaktion. Undgå eksponering. Vask hænder efter brug. Håndter ikke dette produkt, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er blevet anbefalet ikke at arbejde med sådanne præparater. Hvis du udvikler symptomer efter eksponering såsom hududslæt, skal du søge lægehjælp og vise lægen denne advarsel. Vejrtrækningsbesvær eller hævelse af ansigt, læber eller øjne er mere alvorlige symptomer og kræver akut lægehjælp.
Bemærkning
Dette produkt indeholder ikke konserveringsmiddel. Sørg for god hygiejne ved anvendelse. Proppen bør højst punkteres 40 gange.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org