Svampeinfektioner

Forfattere: Seniorrådgiver Tine Moesgaard Iburg og seniorforsker Lone Madsen, DTU Aqua, Institut for Aquatiske ressourcer. Revideret 19.5.2022.

 

Saprolegniainfektion

Årsag
Saprolegnia
sp.

Udbredelse
Skimmelangreb forekommer meget almindeligt i dambrug. Æg, yngel og moderfisk efter afstrygning angribes specielt.

Symptomer
Svampen vokser i huden og gæller med karakteristiske bomuldsagtige belægninger.

Diagnose
Mikroskopisk påvisning af svampehyfer.

Profylakse
Skånsom behandling ved håndtering af fisken. Opsamling af døde æg og fisk. Ekstra vitaminer i foderet.

Terapi
Oxyderende midler med brintoverilte og formalin samt salt kan anvendes til fisk og æg.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org