Virussygdomme hos fisk

Forfatter: Dyrlæge ph.d. Inger Dalsgaard, DTU Veterinærinstituttet. Revideret 1.10.2016.

 

Generelt

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Viral hæmorrhagisk septikæmi (VHS) - Egtvedsyge

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Infektiøs lakseanæmi (ILA, ISA)

 

Generelt

Symptomer
Øget mortalitet uden bakterier og parasitter kan påvises.
Mørkfarvning, exophthalmus, anorexi, sløvhed, blege gæller, blødninger ved finnebasis o.a. steder. Nervøsitet og svømmeanomalier.

Diagnostik
Dyrkning i cellekultur (neutralisationstest).
Immunofluorescens på vævssnit.
ELISA.

Behandling
Ingen.
Ved mistanke kontaktes Fødevarestyrelsen (Fødevareregion Vejle).

Kontrol
Stamping out.
SPF (Virusfrie dambrug).
Vaccination på eksperimentelle plan for flere fiskevirus.

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Årsag
Birnavirus (dobbelttrådet RNA) 65 nm, 92 kapsomerer.
Gl. serotyper: Ab, Sp og N1, nyt system A1-A10.

Udbredelse
Påvist i Danmark i 1968, herefter udbredt så der i dag kun er få IPN-frie dambrug. De fleste avlsdambrug er registreret fri for IPN-virus. Både horisontal og vertikal smitte.
Oprindelig kun hos laksefisk, er nu konstateret hos andre fisk.

Inkubationstid
2-4 uger.

Symptomer
Overvejende yngelsygdom, er dog set hos havbrugsfisk. Mortalitet 0-100%.
Ligevægtproblemer, krampelignende, proptrækkerbevægelse, kuglemave ("ært i maven"), akut enteritis med glasklar trådtrækkende slim, overlevende ofte kroniske smittebærere.

Histologi
Pankreasnekroser, muskelnekroser.

Diagnostik og kontrol
Se virus generelt.

Differentialdiagnose
Hexamitiasis, Yngelsyndrom, ERM.

Viral hæmorrhagisk septikæmi (VHS) - Egtvedsyge

Årsag
Rhabdovirus (enkelttrådet RNA) 180 x 70 nm
3 serotyper: F1, He og 23/75

Udbredelse
Forekomst hos regnbueørred i ferskvandsdambrug i Danmark siden 1950’erne. Har givet store roblemer i havbrug. Et udryddelsesprojekt har forårsaget at danske dambrug har været fri for VHS siden 2009.
Angriber overvejende laksefisk. Andre fisk modtagelige.

Inkubationstid
Oftest 1-3 uger.

Symptomer
Se virus generelt.
Rammer især sættefisk sidst på vinteren. Nervøsitet og uro, syge fisk står skråt i vandet og snapper efter vejret, kan fanges med hænderne, apatiske. Punktformige blødninger i øjnene og indre organer. Mørkfarvning af huden. Drejebevægelser om længdeaksen.

Obduktion
Hæmorrhagisk septikæmi. Blødninger i muskulaturen.

Histopatologi
Nekroser i nyrernes hæmatopoietiske væv, i milt, lever og pankreas.

Diagnostik og kontrol
Se virus generelt.

Differentialdiagnose
Bakterielle hæmorrhagiske septikæmier, IHN.

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN)

Årsag
Rhabdovirus (enkelttrådet RNA) 170 x 70 nm. 4 serotyper.

Forekomst
Nordamerika, Japan. 1987 Frankrig, Tyskland og Italien. Endnu ikke i Danmark.

Inkubationstid
1 - 2 uger.

Symptomer
Rammer især yngel (mortalitet 80-90%) og sættefisk (mortalitet 20-50%). Udspiling af bug. Gråhvide fæcestråde hængende fra anus (pseudocasts).
Overlevende - deformiteter af hvirvelsøjlen.

Obduktion
Blege organer. Punktformige blødninger, ascites.

Histopatologi
Fokale nekroser i indre organer.

Diagnostik og kontrol
Se virus generelt.

Differentialdiagnose
VHS, bakteriel hæmorrhagisk septikæmi.

Infektiøs lakseanæmi (ILA, ISA)

Årsag
Virus (enkeltstrenget RNA), nært beslægtet med influenzavirus (Orthomyxoviridae).

Forekomst
Norge, Skotland, Shetland, Chile, Canada og kun hos atlantisk laks.

Inkubationstid
10-20 dage, temperaturniveau 5-15°C, især forår og forsommer.

Symptomer
Akut forløb med høj mortalitet (10-100%). Proptrækkerbevægelser, hænger i overflade og netvæg snappende efter luft, udspiling af bug, blege gæller, ødem i skællommer.

Obduktion
Blødninger i øjne, på bugen og i muskulaturen. Blegt hjerte, varierende farve af lever, dog oftest mørk og kan være dækket af fibrin. Svullen milt og nyrer. Tarmene mørkfarvede p.g.a. af stase og blødninger.

Diagnostik
Se virus generelt.

Differentialdiagnose
Andre virusinfektioner.

Kontrol
Se virus generelt.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org