Heste

Afsnittene omhandler vaccinationsanbefalinger generelt samt vaccinationsregler og dopingbestemmelser i forbindelse med ridesport, travsport og dansk galop og redigeres af fagdyrlæge Mette Uldahl, Vejle Hestepraksis. Dato for hvornår teksterne senest er revideret, kan ses under de enkelte afsnit.

Hestelisten indeholder lægemiddelstoffer der står på EU-kommissionens liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hesteslægten, men som ikke har nogen MRL-værdi.

Listen indeholder også en skematisk fremstilling af kaskadereglen i forbindelse med valg af lægemiddel til behandling af dyr af hesteslægten. 

Hestelisten, der kan downloades, er opdateret af ViNordic.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org