Hestelisten

6. udgave, revideret september 2020.

BEMÆRK: Hestelisten er under opdatering ifølge Veterinærlægemiddelforordningen 2019/6.

Download hestelisten (liste over uundværlige lægemiddelstoffer til behandling af dyr af hestefamilien). Listen, som er udarbejdet af ViNordic på baggrund af gældende lovgivning, indeholder også en skematisk fremstilling af kaskadereglen i forbindelse med valg af lægemiddel til behandling af dyr af hestefamilien. 

Se også afsnittet Uundværlige lægemiddelstoffer til hestefamilien, hvorpå denne liste er baseret.

 

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org