Heste

Forfatter: Fagdyrlæge Peter Fog, Ansager Dyrehospital. Revideret 1.10.2016.

 

Vaccination

Optimal vaccinationsplan
Ønskes basis-vaccinationen påbegyndt inden 6-månedersalderen, anbefales at basisvaccinere 3 gange, f.eks. i 4, 6 og 8 måneders alderen, idet blokerende maternelle antistoffer mod influenza kan påvises i blodet hos føl op til 6 måneders alderen. Der basisvaccineres mod influenza, EHV og tetanus. Efter 1/2 år revaccineres mod influenza, EHV og tetanus. Herefter vaccineres hvert halve år mod influenza og EHV indtil hesten fylder 4 år. Årlige boostere anses ofte for tilstrækkelige efter 4 års alderen, men især hos heste med stor kontakt (væddeløbs- og konkurrenceheste) anbefales halvårlige revaccinationer mod hesteinfluenza.

OIE Expert Surveillance Panel on Equine Influenza Vaccine Composition konkluderer i deres årlige report den 1. marts 2016 at:

  • internationale Influenzavacciner bør indeholde både en clade 1 og clade 2 virusstamme fra Florida virusstammer
  • clade 1-stammen bør være enten A/eq/South Africa/04/2003 eller A/eq/Ohio/2003 lignende virusstamme
  • clade 2 bør være A/eq/Richmond/1/2007 lignende virusstamme.

Vaccinerne anbefales ikke at inkludere en H7N7 virusstamme eller en H3N8 virusstamme fra de europæiske linjer. Disse virusstammer er ikke blevet påvist ved den løbende overvågning og formodes derfor ikke at være til stede i hestepopulationen.

Ved sår gives en booster mod tetanus, der ellers gives hvert 3.-4. år sammen med de øvrige vacciner.

Alle heste kan vaccineres mod EVA. Der basisvaccineres to gange med 3-4 ugers interval og herefter revaccineres årligt. Avlshingste og hopper, der skal bedækkes, bør have den 2 basisvaccination senest 3 uger før bedækning. Føl kan vaccineres fra 6 ugers alderen.

Drægtige hopper kan vaccineres mod EHV-1 (»virusabort«) i 5., 7. og 9. drægtighedsmåned i hver sæson. Kun Equip EHV 1,4 er registreret til brug mod abort.

Ca. 1 måned inden folingen kan hopperne vaccineres mod influenza og tetanus, så føllene kan beskyttes gennem kolostrum.

Organisationernes vaccinationsregler
Alle hestesportsorganisationer kræver dokumentation for, at heste, som deltager i væddeløb eller stævner, er regelmæssigt vaccinerede mod influenza. Disse regler er optrykt nedenfor.

 

Dansk Travsports Centralforbund

Vaccination mod influenza
Alle heste, der opstaldes eller starter ved danske travbaner, skal senest på anmeldelsesdagen være vaccineret mod influenza efter nedenstående regler:

Ingen hest må opstaldes eller starte på banerne, uden at det er dokumenteret, at den er basis-vaccineret mod influenza. Ved basis-vaccination forstås mindst to vaccinationer udført med et interval på mindst 3 uger og højst 3 måneder på den hidtil uvaccinerede hest.

Basis-vaccinationen skal være tilendebragt, senest 10 dage før hesten opstaldes eller starter på banen.

Efter udført basis-vaccination skal hesten revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 6 måneder, til og med dens 3. leveår.

Heste på 4 år og derover skal revaccineres med intervaller, der ikke overskrider 12 måneder.

Dokumentation for udført vaccination skal af den for hesten ansvarlige person indsendes til det respektive travselskab eller Centralforbundet, således at edb-registrering kan foretages. Kun registrering i Trav Data er gyldig dokumentation for vaccination, og skal være foretaget inden hesten opstaldes, trænes eller starter i løb.

Det påhviler træneren at undersøge, om gyldig dokumentation for vaccination foreligger, inden han modtager en hest i træning. Overtrædelse af disse regler medfører øjeblikkelig bortvisning af hesten fra banen samt en bøde på kr. 1.000,00 til den ansvarlige.

 

Dansk Galop

Vaccinationsbestemmelser
Enhver hest, der anbringes i dansk træningsetablissement eller bringes til start i Danmark, skal være vaccineret mod equin influenza således:

  1. Basisvaccination ved 2 injektioner med mindst 21 og højest 92 dages interval
  2. Fornyet injektion mindst 150 og højest 215 dage senere
  3. Revaccination højest 12 måneder efter forrige vaccination

Ingen vaccination må være foretaget inden for de seneste 7 dage, før hest bringes til start.

Dokumentation for vaccination af dansktrænede heste skal ske over for det væddeløbsafholdende selskab senest ved starteerklæring.

 

Dansk Ride Forbund

Af DRFs reglement fremgår det, at alle heste, der starter stævner, skal være vaccineret mod influenza.

Vaccinationsregler ved start til nationale stævner

For heste/ponyer, der har påbegyndt deres basisvaccinationsprogram inden 31. december 2012, gælder følgende regler:

 Hesten/ponyen skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum.
Hesten/ponyen skal være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 367 dage efter foregående vaccination. Overskrides de 367 dage skal der basisvaccineres igen.
Efter 31. december 2012 skal den årlige revaccination dog gives senest på årsdagen for den sidste revaccination.

For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. december 2012, gælder følgende regler:

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Vaccinationsdagen tæller med. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, senest 7 måneder efter den anden basisvaccination. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Ved indskrivning i hestens pas skal vaccinens navn og batchnummer samt dyrlægens underskrift og stempel fremgå.

Vaccinationsregler ved start til internationale stævne

FEIs regler for heste/ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI (FEI Veterinary Regulations)
Nedenstående regler gælder for heste og ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI.

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, hvilket vil sige, at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Vaccinationsdagen tæller med. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 7 måneder efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Når hesten/ponyen starter et FEI-stævne, må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.

Heste/ponyer, som er korrekt basisvaccineret før 2005 efter FEIs daværende regler, og hvor de årlige revaccinationer er regelret fulgt, skal ikke have ny basisvaccination og Booster-vaccination, men kan starte FEI stævner, såfremt årlig revaccination er fulgt. Dog må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.

Heste/ponyer, som er basisvaccineret efter 1. januar 2005 skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 7 måneder efter den anden basisvaccination i henhold til vaccinens godkendelse.

Dansk Ride Forbunds anbefalinger
Dansk Ride Forbund ønsker at bidrage til, at den danske hestebestand beskyttes mod influenza. Derfor anbefaler forbundet, at man vaccinerer sin hest/pony efter det nye vaccinationsprogram, hvis hesten/ponyen er stævneaktiv og er basisvaccineret efter de gamle regler.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org