Vacciner og sera til fjerkræ

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, Københavns Universitet. Revideret 25.5.2021.

 

Høns
Monovalente vacciner
Aviær encephalomyelitis (AE-virus)

Avipro® AE, Elanco

Aviær rhinotracheitis virus

Nobilis® Rhino CV, MSD

Chicken Anaemia Virus (CAV, Blåvingesyge)

Avipro® Thymovac, Elanco
Nobilis® CAV P4, MSD

Coccidiose

Evalon, Hipra
Evant, Hipra
Hipracox®, Hipra
Paracox-5®, MSD
Paracox-8® Vet., MSD 

Escherichia coli (E. coli) Poulvac E. Coli, Zoetis
Infektiøs Bursal Disease virus
(Gumboro disease, IBDvirus)
Avipro® Gumboro, Elanco
Avipro® IBD LC-75, Elanco
Nobilis® Gumboro D78 Vet., MSD
Novamune, Ceva
Infektiøs bronchitis virus (IB-virus)

Cevac Ibird, Ceva
Cevac Mass L, Ceva
Nobilis® IB 4-91, MSD
Nobilis® IB MA 5 Vet., MSD
Nobilis® IB PRIMO QX Vet., MSD

Marek's disease (Smitsom hønselammelse)
CVI 988-stammer
HVT + CVI 988 stammer
Rismavac® Vet., MSD
Rismavac® Comp. Vet., MSD
Cevac MD Rispens, Ceva
Newcastle Disease (ND)

Avinew, Boehringer Ingelheim
Nobilis® ND C2, MSD
AVishield ND B1, Dechra

Kombivacciner  
Marek's disease (Smitsom hønselammelse)
Infetiøs laryngotracheitis virus (ILT)
Innovax-ILT, MSD
Marek's disease (Smitsom hønselammelse)
Infektiøs Bursal Disease (IBD-virus, Gumboro disease)
Vaxxitek HVT+IBD, Boehringer Ingelheim
AEV/ILT Vectormune FP ILT-AE, Ceva
ND/IB/ART Gallimune® ND + IB + ART, Boehringer Ingelheim
ND/IB/EDS

Nobilis® IBmulti-ND-EDS, MSD
Gallimune®  ND + IB + EDS, Boehringer Ingelheim

ND/IB/EDS/ART Gallimune® ND + IB + EDS + ART, Boehringer Ingelheim
ND/IB/IBD/ART Nobilis® RT-IBmulti-G-ND, MSD
ND/Marek's disease (Smitsom hønselammelse)/Infektiøs Bursal Disease (IBD-virus, Gumburo disease) Innovax-ND-IBD, MSD
ND/Marek's disease (Smitsom hønselammelse) Vectormune ND, Ceva
ND/ILT/Marek's disease (Smitsom hønselammelse) Innovax ND-ILT, MSD
Kalkuner
Monovalente vacciner
Ingen p.t.  
Duer
Monovalente vacciner
Paramyxovirus Nobilis® Paramyxo P201 Vet., MSD
Gæs
Monovalente vacciner
Gåsehepatitis Palmivax®, Boehringer Ingelheim
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org