Vacciner og sera til hund

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, Københavns Universitet. Revideret 29.4.2021.

   

Hund
Monovalente vacciner
Bordetella bronchiseptica Versican Plus BB ORAL, Zoetis
Nobivac® Respira Bb Vet., MSD
Borreliose Trilyme, Boehringer Ingelheim
Herpesvirus Eurican® herpes 205, Boehringer Ingelheim
Leishmania infantum Canileish®, Virbac
Leptospirose Eurican® Lmulti, Boehringer Ingelheim
Nobivac® L4 Vet, MSD
Versican Plus L4, Zoetis
Parainfluenza Nobivac® PI Vet., MSD
Versican Plus Pi, Zoetis
Rabiesvirus Nobivac® Rabies Vet., MSD
Rabisin® Vet., Boehringer Ingelheim
Versiguard Rabies Vet, Zoetis
Kombivacciner
Hundesyge/Parvovirus Nobivac® Puppy DP Vet., MSD
Hundesyge/Hepatitis/Parvovirus Nobivac® DHP Live Vet., MSD
Hundesyge/Hepatitis/Parainfluenza/Parvovirus Canixin DHPPi, Virbac
Eurican® DAPPI Vet., Boehringer Ingelheim
Nobivac® DHPPi Vet., MSD
Versican Plus DHPPI, Zoetis
Hundesyge/Hepatitis/Parainfluenza/
Parvovirus/Leptospirose
Canixin DHPPi/L, Virbac
Eurican® DAPPI.Lmulti, Boehringer Ingelheim
Nobivac® DHPPiL Vet., MSD
Versican Plus DHPPi/L4, Zoetis
Bordetella bronchoseptica/Parainfluenza Nobivac® BbPi, MSD
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org