Vacciner og sera til pelsdyr

Forfatter: Professor, dyrlæge ph.d. Lars Erik Larsen, DTU Veterinærinstituttet. Revideret 06.09.2019.

    

Mink/fritte
Monovalente vacciner
Virusenteritis Biovac Vet.; Biovet
Febrivac® Ent. Vet., Ceva
Hvalpesyge, fritte Febrivac® Dist., Ceva
Hvalpesyge, mink Distemink® Vet., Biovet
Febrivac® HV. Vet.; Ceva
Rabiesvirus, fritte Versiguard Rabies Vet, Orion
Kombivacciner
Botulisme/Pseudomonas/Virusenterits Biocom-P, Biovet
Febrivac® PBE Vet., Ceva
Hvalpesyge/Virusenteritis Endivac Vet., Biovet
Febrivac® DE Vet., Ceva
Kaniner
Monovalente vacciner  
Rabbit Haemorhagic Disease type 2 (RHD-2) Eravac, Hipra
Kombivacciner
Rabbit Haemorhagic Disease type 1 + type 2 (RHD-1 + RHD-2) Filavac K C+V, Ceva
Myxomatose/RHD (Rabbit Haemorhagic Disease type 1) Nobivac Myxo-RHD, MSD
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org