Rabat på apoteksforbeholdte lægemidler ved køb for mere end 500.000

Revideret: 24.3.2017

ViNordic har fra et en medlemsvirksomhed fået spørgsmål angående fortolkning af § 2, stk. 5 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, BEK 1539 af 17/12/2019.
 
Det fremgår af bestemmelsen, at har en speciallægeklinik eller en sundhedsperson (f.eks. dyrlæge) i et kalenderår købt apoteksforbeholdte lægemidler (dvs. lægemidler til smådyr) for mere end 500.000 kr. på et eller flere apoteker, skal der gives en i bekendtgørelsen fastsat rabat på klinikkens/dyrlægens køb af apoteksforbeholdte lægemidler i det følgende kalenderår.
 
Spørgsmål: Gælder det også, hvis det samlede køb er både til produktions- og smådyr?
Svar: Bestemmelsen gælder kun apoteksforbeholdte lægemidler; dvs. kun lægemidler til smådyr.
 
Spørgsmål: Må dyrlægen/klinikken beholde rabatten?
Svar: Nej. Det fremgår af § 44 i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, BEK 1226 af 12/11/2019,  at dyrlægens skal tage samme pris for den anvendte eller udleverede pakning, som han/hun har givet for den. Dyrlægen kan dog opkræve et gebyr på max 5% af prisen; jfr. bekendtgørelsens § 46.
 
Spørgsmål: Skal dyrlægen/klinikken dokumentere, at de sidste år købte for mere end 500.000 kr.?
Svar: I praksis vil dyrlægen for at opnå rabat skulle dokumentere over for apoteket, at der i det foregående kalenderår er købt apoteksforbeholdte lægemidler på et eller flere apoteker for mere end 500.000 kr.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org