EPRINEX VET.

Eprinomectin
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
 

Præsentation

Eprinomectin. Bredsprektret endo- og ektoparasitært middel.
Pour-on, opløsning (5 mg/ml)
DeklarationEprinomectin 5 mg/ml, butylhydroxytoluen (E321), propylenglycoldicaprylocaprat, α-tocopherol.
BrugsvejledningPour-on anvendelse. For at sikre administration af korrekt dosis skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt, og doseringsudstyrets nøjagtighed bør kontrolleres. Hvis dyr bliver behandlet samlet frem for individuelt, bør de grupperes og doseres i henhold til deres legemsvægt for at undgå under- eller overdosering. Produktet skal appliceres topikalt ved at hælde i en smal stribe langs ryggens midterlinie fra skulderparti til halerod. Se i øvrigt indlægsseddel i pakningen.
DoseringFår og geder: 1,0 mg eprinomectin/kg lgv. sv.t. 2 ml Eprivalan pr. 10 kg lgv.
Kvæg: 0,5 mg eprinomectin/kg lgv. sv.t. 1 ml Eprivalan pr. 10 kg lgv.
TilbageholdelsestidKvæg: Udvortes: Slagtning 15 døgn, mælk 0 døgn. Får: Udvortes: Slagtning 2 døgn, mælk 0 døgn. Ged: Udvortes: Slagtning 1 døgn, mælk 0 døgn.
OpbevaringOpbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys. Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevar beholderen i lodret position.
UdleveringsstedApotek. Forhandlere af lægemidler til produktionsdyr.
Udl. bestemmelseBP.
Holdbarhed3 år.
Bemærkning250 ml og 1 liter HDPE-flasker, med forseglet HDPE-skruelåg foret med polypropylen 250 ml flaske med 2 måleenheder på 25 ml (en til kvæg og en til får/geder). 1 liter flaske med 2 måleenheder (en på 60 ml til kvæg og en på 25 ml til får/geder). 2,5 og 5 liter HDPE-beholdere (til at bære på ryggen), med forseglet HDPE-skruelåg foret med polypropylen. 2,5 liter beholder (til at bære på ryggen), med et doseringslåg. 5 liter beholder (til at bære på ryggen), med et doseringslåg.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29050 587538 1 x 250 ml  
29051 118824 1 x 2500 ml  
29052 067178 1 x 1000 ml  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Eprinomectin er et endektocid fra gruppen af makrocykliske laktoner. Denne gruppes forbindelser bindes selektivt og med stor affinitet til de glutamatregulerede kloridionkanaler, som forekommer i nerve- og muskelceller hos hvirvelløse dyr. Denne egenskab fører til forøgelse af cellemembranens permeabilitet for kloridioner og dermed en hyperpolarisering af nerve- eller muskelceller, som resulterer i paralyse og drab af parasitterne. Forbindelserne i denne gruppe kan også påvirke andre ligandregulerede kloridkanaler, såsom disse der reguleres af neurotransmitteren gammaamino-smørsyre (GABA). Sikkerhedsmarginen for forbindelser af denne gruppe skyldes, at pattedyr ikke er i besiddelse af glutamatregulerede kloridkanaler. De makrocykliske laktoner har en ringe affinitet over for andre ligandregulerede kloridkanaler hos pattedyr, og de penetrerer vanskeligt blod-hjerne barrieren. Eprinomectin bindes udelukkende til plasmaproteiner (99 %). Eprinomectin metaboliseres ikke i udstrakt grad hos kvæg efter topikal administration. Størsteparten af stoffet blev udskilt via fæces hos kød- og malkekvæg. Et in-vitro mikrosomatisk metabolismestudie blev udført, hvor man brugte levermikrosomer isoleret fra kvæg, får og geder. Det viste, at den forskel i farmakokinetikken, der blev observeret mellem kvæg, får og geder, ikke skyldes forskel i graden eller omfanget af metabolisme men snarere antyder en mere komplet absorption af eprinomectin hos kvæg.
Indikationer
Behandling af infestationer med følgende eprinomectinfølsomme parasitter: Kvæg: Infestationer med gastrointestinale rundorme (voksne og L4), lungeorm (voksne og L4), oksebremselarver, skabmider, lus og stikfluer. FORLÆNGET VIRKNING Når produktet appliceres som anbefalet, forebygger det mod fornyet smitte i op til 28 dage (Dictyocaulus viviparus, Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum radiatum, Cooperia punctata, Cooperia surnabada, Cooperia oncophora), i op til 21 dage (Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus axei, Haemonchus placei), i op til 14 dage (Nematodirus helvetianus) For at opnå det bedste resultat bør Eprinex Vet. indgå i et program, som har til hensigt at kontrollere både interne og externe parasitter hos kvæg baseret på epidemiologien af disse parasitter. Får og ged: Infestationer med lungeorm (voksne) (Dictyocaulus filaria) samt rundorme (voksne) (Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus battus, Cooperia curticei, Oesophagostomum venulosum). Hos får også Chabertia ovina.
Bivirkninger
I meget sjældne tilfælde er der observeret pruritus og alopeci efter brug.
Kontraindikationer
Dette produkt er udelukkende formuleret til topikal anvendelse på kvæg, får og geder inklusive lakterende malkekøer. Må ikke anvendes til andre dyrearter. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Interaktioner
Ingen kendte. Da eprinomectin i udstrakt grad bindes til plasmaproteiner, bør der tages hensyn hertil, hvis det anvendes samtidigt med andre molekyler med samme karakteristika.
Drægtighed, diegivning og laktation
Laboratorieundersøgelser af rotter og kaniner har ikke afsløret teratogene eller embryotoksiske virkninger som følge af brugen af eprinomectin i terapeutiske doser. Laboratorieundersøgelser af kvæg har ikke afsløret teratogene virkninger eller føtal toksicitet ved den anbefalede terapeutiske dosis. Produktet kan anvendes til malkekvæg under drægtighed og laktation. Sikkerheden af eprinomectin til får og geder under drægtighed er ikke undersøgt. Må kun anvendes til disse dyrearter i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit-risk-forholdet.
Cave
Kun til udvortes brug. Må ikke anvendes til andre dyrearter; avermectiner kan være dødelige for hunde, især collier, old english sheepdogs og beslægtede racer eller blandingsracer, samt for skildpadder. For at undgå sekundære reaktioner forårsaget af døde Hypoderma-larver i spiserør eller rygrad anbefales det at administrere produktet ved slutningen af oksebremsens livscyklus, og før larverne forpupper sig. Den der påfører produktet bør bære gummihandsker, støvler og vandtæt jakke.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org