ZELYS®VET

Pimobendan
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Smagskorrigeret delbar tyggetablet med positiv inotrop og vasodilaterende effekt til hund.
Tyggetablet med smag af svinelever (1,25 mg)
Deklaration1,25 mg pimobendan. Tyggetablet med smag af svinelever.
BrugsvejledningOverskrid ikke den anbefalede dosering. For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Dosis indgives oralt 1 time før fodring og fordeles på to daglige doseringer. Halvdelen af den daglige dosis administreres om morgenen og den anden halvdel om aftenen omkring 12 timer senere.
DoseringHund: 0,2-0,6 mg/kg/dag. Anbefalet daglig dosis: 0,5 mg/kg/dag (dvs. 0,25 mg/kg morgen og 0,25 mg/kg aften). Se endvidere brugsvejledning.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30oC. Ubrugte tabletdele lægges tilbage i blisterpakningen og anvendes ved næste dosering.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter åbning: 2 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29048 181114 1 x 96 tabl. 150,11  
Tyggetablet med smag af svinelever (5 mg)
Deklaration5 mg pimobendan. Tyggetablet med smag af svinelever.
BrugsvejledningSe brugsvejledning for 1,25 mg tabletter.
DoseringHund: 0,2-0,6 mg/kg/dag. Anbefalet daglig dosis: 0,5 mg/kg/dag (dvs. 0,25 mg/kg morgen og 0,25 mg/kg aften). Se endvidere under brugsvejledning for tablet 1,25 mg.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30oC. Ubrugte tabletdele lægges tilbage i blisterpakningen og anvendes ved næste dosering.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 18 måneder. Efter åbning: 4 måneder.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29047 565862 1 x 96 tabl. 343,79  
Tyggetablet med smag af svinelever (10 mg)
Deklaration10 mg pimobendan. Tyggetablet med smag af svinelever.
DoseringHund: 0,2-0,6 mg/kg/dag. Anbefalet daglig dosis: 0,5 mg/kg/dag (dvs. 0,25 mg/kg morgen og 0,25 mg/kg aften). Se endvidere under brugsvejledning for tablet 1,25 mg.
OpbevaringMå ikke opbevares over 30oC. Ubrugte tabletdele lægges tilbage i blisterpakningen og anvendes ved næste dosering.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 18 måneder. Efter åbning: 2 måneder
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
29046 459252 1 x 96 tabl. 628,93  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Pimbendan er et benzimisazol-pyridazinon derivat med positiv inotrop effekt og udtalte vasodilaterende egenskaber. Den inotrope effekt skyldes to virkningsmekanismer: Dels en øgning af myokardiets calciumfølsomhed og dels ved hæmning af phosphodiseterase (type III). Den vasodialterende effekt skyldes en hæmning af phosphodiesterase III.
Indikationer
Til behandling af hund med kongestiv hjerteinsufficiens som følge af valvulær insufficiens (mitral og/elller tricuspidal) og dilateret kardiomyopati.
Bivirkninger
Moderat øget hjertefrekvens og opkastning kan forekomme i sjældne tilfælde. Bivirkningerne er dosisafhængige og kan undgås ved at reducere dosis. Der er sjældent observeret forbigående diarre, appetitløshed eller letargi. Der er i sjældne tilfælde observeret en øget mitralklapregurgitation ved kronisk pimobendan behandling. Selv om der ikke er påvist en klar sammenhæng, kan der i meget sjældne tilfælde observeres en påvirkning af den primære hæmostase (petekkier i slimhinder og subkutane blødninger). Disse symptomer forsvinder, når behandlingen afbrydes.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes til hunde med hypertrofisk kardiomyopati eller tilstande hvor en øgning af minutvolumen ikke er mulig pga. funktionelle eller anatomiske årsager (f.eks. aorta stenose). Da pimobendan hovedsageligt metaboliseres i leveren, bør det ikke anvendes til hunde med svær nedsat leverfunktion. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed overfor de aktive ingredienser eller hjælpestoffer i tyggetabletten.
Interaktioner
I farmakologiske studier ses ingen interaktion mellem hjerteglycosidet stofantin og pimobendan. Ved brug af calciumantagonisterne verapamil og diltiazem samt propranolol kan den pimobendan-inducerede forbedring af hjertets kontraktionsevne svækkes. Pimobendan kan anvendes sammen med diuretika.
Drægtighed, diegivning og laktation
Bør ikke anvendes til drægtige og diegivende tæver, da sikkerheden for produktet ikke er undersøgt. Produktet bør kun anvendes efter en nytte/risikovurdering udført af den ansvarlige dyrlæge. Laboratorirundersøgelser på rotter og kaniner har ikke afsløret nogen teratogene virkninger eller føtal toksisitet. Der kunne i disse undersøgelser ses tegn på maternel toksisitet og embryotoksiske virkninger ved høje doser. Desuden viste undersøgelserne at pimobendan udskilles i mælken.
Cave
Ved overdosering kan en positiv kronotopisk effekt, opkastning, apati, ataksi og bilyd på hjertet eller hypotension forekomme. Hvis dette sker, skal dosis reduceres og symptomatisk behandling institueres.
Bemærkning
Det anbefales at hjertefunktion og -morfologi overvåges regelmæssigt hos dyr, der behandles med pimobendan. Tyggetabletter skal opbevares utilgængeligt for dyr og børn. Delte tabletter opbevares i blisterpakningen, som anbringens i den ydre kartonæske. Vask hænder efter brug. I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld, skal der straks søges lægehjælp og indlægsedlen medbringes.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org