LIBRELA

Bedinvetmab
Zoetis
 

Præsentation

Til behandling af smerter forbundet med osteoarthritis hos hunde.
Injektionsvæske, opløsning (5 mg)
DeklarationHvert hætteglas med 1 ml indeholder: bedinvetmab*, 5 mg. * canint monoklonalt antistof, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO).
BrugsvejledningSubkutan anvendelse. Den anbefalede dosis er 0,5-1,0 mg/kg legemsvægt, en gang om måneden. Hunde, der vejer < 5,0 kg: Træk 0,1 ml/kg op fra et enkelt 5 mg/ml hætteglas ved brug af aseptisk teknik og administrér subkutant. Til hunde, der vejer mellem 5 og 60 kg, administreres hele indholdet af hætteglasset (1 ml) i henhold til nedenstående tabel:
LIBRELA styrke (mg), der skal administreres
Hundens legemsvægt (kg) 5 10 15 20 30
5,0-10,0 1 hætteglas
10,1-20,0 1 hætteglas
20,1-30,0 1 hætteglas
30,1-40,0 1 hætteglas
40,1-60,0 1 hætteglas
60,1-80,0 2 hætteglas
80,1-100,0 1 hætteglas 1 hætteglas
100,1-120,00 2 hætteglas
Til hunde, der vejer over 60 kg, skal der anvendes mere end ét hætteglas for at administrere en enkeltdosis. I sådanne tilfælde skal indholdet af hvert af de påkrævede hætteglas trækkes op i den samme sprøjte og administreres som en enkelt subkutan injektion (2 ml).
DoseringHund: Anbefalet dosis er 0,5-1,0 mg/kg lgv. Se doseringsskema under brugsvejledning for injektionsvæske 5 mg.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2 -8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale pakning. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28950 083209 1 x 2 Htgl. 382,00  
Injektionsvæske, opløsning (10 mg)
DeklarationHvert hætteglas med 1 ml indeholder: bedinvetmab*, 10 mg. * canint monoklonalt antistof, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO).
DoseringHund: Anbefalet dosis er 0,5-1,0 mg/kg lgv. Se doseringsskema under brugsvejledning for injektionsvæske 5 mg.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2 -8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale pakning. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28946 162055 1 x 2 Htgl. 414,38  
Injektionsvæske, opløsning (15 mg)
DeklarationHvert hætteglas med 1 ml indeholder: bedinvetmab*, 15 mg. * canint monoklonalt antistof, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO).
DoseringHund: Anbefalet dosis er 0,5-1,0 mg/kg lgv. Se doseringsskema under brugsvejledning for injektionsvæske 5 mg.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2 -8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale pakning. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28947 570227 1 x 2 Htgl. 456,92  
Injektionsvæske, opløsning (20 mg)
DeklarationHvert hætteglas med 1 ml indeholder: bedinvetmab*, 20 mg. * canint monoklonalt antistof, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO).
DoseringHund: Anbefalet dosis er 0,5-1,0 mg/kg lgv. Se doseringsskema under brugsvejledning for injektionsvæske 5 mg.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2 -8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale pakning. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28948 571647 1 x 2 Htgl. 523,72  
Injektionsvæske, opløsning (30 mg)
DeklarationHvert hætteglas med 1 ml indeholder: bedinvetmab*, 30 mg. * canint monoklonalt antistof, der er fremstillet ved rekombinant teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO).
DoseringHund: Anbefalet dosis er 0,5-1,0 mg/kg lgv. Se doseringsskema under brugsvejledning for injektionsvæske 5 mg.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2 -8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale pakning. Beskyttes mod lys.
Udl. bestemmelseB.
HoldbarhedI salgspakning: 2 år. Efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28949 067848 1 x 2 Htgl. 651,72  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Bedinvetmab er et canint monoklonalt antistof, som er målrettet nervevækstfaktor (NGF). Hæmningen af NGF-medieret cellesignalering har vist at give lindring af smerter forbundet med osteoarthritis.
Indikationer
Til lindring af smerter forbundet med osteoarthritis hos hunde.
Bivirkninger
Lette reaktioner på administrationsstedet (f.eks. hævelse og varme) kan observeres med hyppigheden ”ikke almindelig”.
Kontraindikationer
Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bør ikke anvendes til hunde, der er under 12 måneder gamle. Bør ikke anvendes til dyr, der er beregnet til avl. Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende dyr.
Interaktioner
I en laboratorieundersøgelse af 2 ugers varighed hos unge, raske hunde uden osteoarthritis havde dette veterinærlægemiddel ingen bivirkninger, når det blev administreret samtidig med et non-steroidt antiinflammatorisk lægemiddel (carprofen). Hvis der skal administreres en eller flere vacciner samtidig med behandling med dette veterinærlægemiddel, bør vaccinen/vaccinerne administreres på et andet administrationssted end Librelas administrationssted for at mindske potentiel påvirkning af vaccinens immunogenicitet.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes under drægtighed eller laktation. Må ikke anvendes til avlsdyr.
Cave
Dette veterinærlægemiddel kan inducere forbigående eller vedvarende antistoffer mod lægemidlet. Induktionen af sådanne antistoffer er ikke almindelig og har i nogle tilfælde ingen effekt eller kan resultere i nedsat virkning hos dyr, der tidligere responderede på behandling. Hvis der ikke observeres respons eller, hvis der observeres begrænset respons inden for en måned efter initial dosering, kan der observeres en forbedring af respons efter administration af en anden dosis en måned senere. Hvis dyret imidlertid ikke udviser et forbedret respons efter den anden dosis, bør dyrlægen overveje alternative behandlinger.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org