NOVAMUNE

Levende attenueret IBD/Gumboro-virus, serotype 1, stamme SYZA26
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Levende virusvaccine til stimulering af den aktive immunitet mod højvirulent infektiøs bursal disease (IBD/Gumboro) virusinfektion
Vaccine
Deklaration1 dosis (0,2 ml) indeholder: Levende attenueret IBD/Gumboro-virus, serotype 1, stamme SYZA26 2,65 – 4,2 log10 CID50 (Chicken Infective Dose 50%). Solvens: Cevac Solvent Poultry.
VaccinationsprogramÉn enkelt injektion af 0,2 ml pr. kylling gives til daggamle kyllinger.
BrugsvejledningDetaljeret brugsvejledning findes i indlægssedlen. Bland vaccineampuller med den tilhørende mængde solvens: Ex. 1x1000D - 200 ml solvens. 1 dosis (0,2 ml) injiceres subkutant (under huden på halsen).
DoseringKyllinger: 1 ds. (0,2 ml), mindst 2,65 log10 CID50.
TilbageholdelsestidKyllinger: 0 dage.
OpbevaringKoncentrat: Opbevares i flydende kvælstof (-196°C). Solvens: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Må ikke fryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedEfter rekonstituering ifølge anvisning: 2 timer
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28952 460728 1 x 1000 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Indtræden af immunitet forventes efter 30 dage efter vaccination afhængigt af niveauet af maternelle antistoffer (MA). Varighed af immunitet: 9 uger.
Indikationer
Aktiv immunisering af daggamle, kommende æglæggere for at reducere kliniske tegn og akutte læsioner i Bursa fabricius forårsaget af højvirulent infektiøs bursal disease (IBD/Gumboro) virusinfektion.
Bivirkninger
Hos vaccinerede kyllinger kan mildt til moderat fald i antallet af lymfocytter observeres meget almindeligt og er mest udtalt ca. 7 dage efter udskillelse af vaccinevirus starter. Efter 7 dage aftager denne virkning og følges derpå af lymfocytgendannelse og regenerering af Bursa fabricius.
Kontraindikationer
Kyllinger fra en ikke-vaccineret forældreflok eller kyllinger uden MA overfor IBD virus må ikke vaccineres, da vaccination i sådanne tilfælde kan forårsage immunosuppression.
Interaktioner
Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Æglægning
Æglæggende fugle Må ikke anvendes til høns i æglægningsperioden og inden for 4 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.
Cave
Vaccinerede kyllinger kan udskille vaccinestammen i op til 14 dage efter udskillelse af vaccine virus starter. I denne periode bør kontakt mellem immunsupprimerede og/eller uvaccinerede og vaccinerede kyllinger undgås. Der bør træffes passende veterinære foranstaltninger samt beskyttelsesforanstaltninger vedrørende husdyrbrug for at undgå spredning af vaccinevirus til modtagelige fugle. Alle fugle i en flok skal vaccineres på samme tid.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org