VECTORMUNE ND

Celleassocieret, levende, recombinant kalkun herpesvirus (rHVT/ND), der udtrykker fusionsprotein med Newcastle Disease Virus, avirulent stamme D-26.
CEVA Animal Health A/S
 

Præsentation

Levende virusvaccine til reduktion af dødeligheden og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus og New Marek’s disease virus.
Vaccine
Deklaration
Hver dosis af den rekonstituerede vaccine (0,05 ml in-ovo eller 0,2 ml subkutant) indeholder: Celle-associeret, levende, recombinant kalkun herpesvirus (rHVT/ND), der udtrykker fusionsprotein med Newcastle Disease Virus, avirulent stamme D-26: 2.500 – 8.000 PFU (plaque forming units). Solvens: Cevac Solvent Poultry.
VaccinationsprogramIn ovo: Èn enkelt dosis på 0,05 ml injiceres i hvert 18-dag gamle, embryonerede æg med slagtekyllinger. Subkutan anvendelse: Én enkelt dosis på 0,2 ml pr. slagtekylling eller kommende æglæggende høne anvendes til daggamle kyllinger.
BrugsvejledningDetaljeret brugsvejledning findes i indlægssedlen. Bland vaccineampul med den tilhørende mængde solvens: Eksempel ved in-ovo administration: 1x4000D - 200 ml solvens. Eksempel ved subkutan administration: 1x1000D - 200 ml solvens.
DoseringKyllinger: 1 ds. (0,2 ml) s.c. 1 ds. (0,05 ml) in ovo.
TilbageholdelsestidKyllinger: 0 dage.
OpbevaringSuspension: Opbevares i flydende kvælstof (-196°C). Solvens: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. Må ikke fryses.
Udl. bestemmelseBP.
HoldbarhedEfter rekonstituering ifølge anvisning: 2 timer
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
28951 382079 1 x 2000 ds.  
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Beskyttende immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger og kommende æglæggende høns er påvist: ved 3-ugers alderen. Varighed af immunitet mod Newcastle disease for slagtekyllinger: til 9-ugers alderen. Varighed af immunitet mod Newcastle disease for æglæggende høns: til 18-ugers alderen. Beskyttende immunitet mod Marek’s disease for slagtekyllinger og kommende æglæggende høns er påvist hos 1 uge gamle kyllinger. Varighed af beskyttende immunitet for slagtekyllinger og æglæggende høns: En enkelt vaccination er tilstrækkelig for at opnå beskyttelse i risikoperioden for infektion med Marek’s disease virus.
Indikationer
Til aktiv immunisering af 18-dage gamle embryonerede hønseæg eller daggamle kyllinger for at reducere dødeligheden og kliniske symptomer forårsaget af Newcastle disease virus, og for at reducere dødeligheden, kliniske symptomer og læsioner forårsaget af virulente stammer af Marek’s disease virus.
Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
Ingen kendte.
Interaktioner
Der findes tilgængelig information om sikkerheden og virkningen, der viser, at denne vaccine kan blandes og anvendes sammen med Cevac Transmune ved in-ovo eller subkutan vaccination. Denne blandede vaccine beskytter mod Newcastle disease virus, virulente stammer af Mareks disease virus og Avian Infectious Bursal disease (IBD) virus. Sikkerheden og virkningen af den blandede vaccine er ikke forskellig fra det beskrevne ved anvendelse af de to vacciner separat. Der findes ingen tilgængelig information om sikkerhed og virkning af vaccinen, når den anvendes sammen med andre veterinære lægemidler, med undtagelse af Cevac Transmune (hvor denne er markedsført). Beslutning om at anvende denne vaccine før eller efter brug af andre veterinære lægemidler skal derfor træffes i hver enkelt sag.
Æglægning
Æglæggende høns: Må ikke anvendes til æglæggende fugle og senere end 4 uger før æglægningsperiodens begyndelse
Cave
Vaccinerede kyllinger kan udskille vaccinevirus. En langsom spredning til kalkuner, hvor virus ikke kunne påvises efter 35 dage, men var påviselige efter 42 dage er påvist i et kontaktforsøg. Der bør tages særlige forholdsregler for at undgå, at vaccinestammen spredes til kalkuner. Der er ikke påvist spredning mellem kyllinger indbyrdes.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org