CIRCOMAX MYCO


Zoetis
 

Præsentation

Kombinationsvacccine til aktiv immunisering af svin mod multiple genotyper af porcint circovirus type 2 (PCV2) og Mycoplasma hyopneumoniae.
Vaccine
Deklaration2 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint circovirus type 2a (ORF2) -protein 1,5-4,9 RP* Inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1 med porcint circovirus type 2b ORF2-protein 1,5-5,9 RP* Inaktiveret Mycoplasma hyopneumoniae, stamme P-5722-3 1,5-4,7 RP*
VaccinationsprogramVaccinationsprogram med enkeltdosis: En enkeltdosis på 2 ml til svin fra 3-ugers alderen.
BrugsvejledningSvin vaccineres intramuskulært i nakken bag øret. Omrystes omhyggeligt før administration og jævnligt mens vaccination pågår. Det anbefales at anvende en flerdosissprøjte.Vaccinationsudstyr skal bruges i henhold til producentens anvisninger. Vaccinen skal administreres aseptisk. Under opbevaring kan der dannes en smule sort bundfald, og emulsionen kan skille sig i to separate faser. Ved omrystning forsvinder det sorte bundfald, og emulsionen bliver atter homogen.
DoseringSvin fra 3-ugers alderen.: En enkeltdosis på 2 ml.
TilbageholdelsestidSvin: Ingen.
OpbevaringOpbevares og transporteres nedkølet (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Beskyttes mod lys. Der kan dannes en smule sort bundfald, og emulsionen kan skille sig i to separate faser under opbevaring. Ved omrystning forsvinder det sorte bundfald, og emulsionen bliver atter homogen.
HoldbarhedI salgspakning: 18 måneder. Efter første åbning af den indre emballage: anvendes straks.
BivirkningEn forbigående stigning i kropstemperatur på højest 2,1°C er meget almindelig efter vaccination og normaliseres spontant inden for 24 timer uden behandling. I et laboratoriestudie blev der udført post-mortem-undersøgelse af injektionsstedet 2 uger efter administration af en gentagen enkeltdosis af vaccinen. Undersøgelsen fandt en meget almindelig let lymfocytisk-granulomatøs inflammatorisk reaktion. Lokale vævsreaktioner i form af hævelse på injektionsstedet på mindre end 2 cm i diameter er almindelige og kan vare i op til 10 dage. Erytem kan ses med hyppigheden ikke almindelig i de første 24 timer efter vaccination. Overfølsomhedsreaktioner, opkastning, manglende koordination, letargi og besværet vejrtrækning, blev observeret med hyppigheden ikke almindelig i feltstudier. Dyrene kommer sig oftest inden for 24 timer.
BemærkningValg af vaccinationsalder, skal tilrettelægges i den enkelte besætning. I situationer, hvor niveauet af maternelle antistoffer mod PCV2 forventes at være moderat højt eller meget højt, anbefales det at udskyde vaccinationsalderen.
Pakninger
Pakninger
VIF-nummer Nordisk varenr Pakning Pris excl. moms
 

Mere information om produktet

Virkningsmekanismer/egenskaber
Vaccinen indeholder et inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1, der udtrykker porcint circovirus type 2a ORF2-protein og et inaktiveret, rekombinant kimært porcint circovirus type 1, der udtrykker porcint circovirus type 2b ORF2-proteinet. Vaccinen indeholder desuden beskyttende antigener fra inaktiveret Mycoplasma hyopneumoniae. Vaccinen stimulerer aktiv immunitet mod flere PCV2-genotyper og Mycoplasma hyopneumoniae hos svin.
Indikationer
Aktiv immunisering af svin mod porcint circovirus type 2 til reduktion af virusmængden i blod og lymfevæv, udskillelse i afføring og læsioner i lymfevæv, der er forbundet med infektion med PCV2. Der er påvist beskyttelse mod porcint circovirus type 2a, 2b og 2d. Aktiv immunisering af svin mod Mycoplasma hyopneumoniae for at reducere lungelæsioner i forbindelse med infektion med Mycoplasma hyopneumoniae. Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccination. Varighed af immunitet: 23 uger efter vaccination. Derudover har vaccination vist sig at mindske vægttab under besætningsforhold.
Bivirkninger
En forbigående stigning i kropstemperatur på højest 2,1°C er meget almindelig efter vaccination og normaliseres spontant inden for 24 timer uden behandling. I et laboratoriestudie blev der udført post-mortem-undersøgelse af injektionsstedet 2 uger efter administration af en gentagen enkeltdosis af vaccinen. Undersøgelsen fandt en meget almindelig let lymfocytisk-granulomatøs inflammatorisk reaktion. Lokale vævsreaktioner i form af hævelse på injektionsstedet på mindre end 2 cm i diameter er almindelige og kan vare i op til 10 dage. Erytem kan ses med hyppigheden ikke almindelig i de første 24 timer efter vaccination. Overfølsomhedsreaktioner, opkastning, manglende koordination, letargi og besværet vejrtrækning, blev observeret med hyppigheden ikke almindelig i feltstudier. Dyrene kommer sig oftest inden for 24 timer.
Interaktioner
En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.
Drægtighed, diegivning og laktation
Må ikke anvendes til drægtige eller lakterende dyr. Fertilitet: Må ikke anvendes til avlsdyr.
VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org