Bakterieinfektioner hos fisk

Forfatter: Dyrlæge ph.d. Inger Dalsgaard, DTU Veterinærinstituttet. Revideret 1.10.2016.

 

Generelt

Bakteriel hæmorrhagisk septikæmi

Rødmundsyge (ERM, Enteric Redmouth disease)

Furunkulose

Vibriose

Yngelsyndrom (YDS, Fry Mortality Syndrome)

Bakteriel nyresyge (BKD, Bacterial Kidney Disease)

Botulisme (Fallitsyge)

 

Generelt

Symptomer
Ydre: blødninger (øjne, mund, finnebasis, overflade, omkring gattet) mørkfarvning, exophthalmi, sår, abscesser, furunkler, ændret adfærd (sløvhed), appetitmangel, afmagring.
Indre: blødninger (muskulatur, svømmeblære, peritoneum, indre organer) lyse processer i organerne, svulst af milt og nyre.

Terapi
Oxolinsyre (Branzil® vet.), Sulfadiazin/trimethoprim (Tribrissen® vet.), Florfenicol (primært til behandling af Yngelsyndrom).

Dosering
Se produktvejledning.

Til top

Bakteriel hæmorrhagisk septikæmi

Årsag
Primær årsag ofte ukendt, som sekundær årsag påvises forskellige bakterier: Aeromonas hydrophila, Aeromonas spp., Pseudomonas flourescens, Pseudomonas spp.

Symptomer
Forandringer som observeres ved bakteriel infektion.

Diagnose
Påvisning af bakterier (primær agens!).

Differentialdiagnose
Furunkulose, Rødmundsyge, Yngelsyndrom.

Profylakse
Management.

Terapi
Antibiotika kan anvendes, men fjerner ikke primær årsag.

Rødmundsyge (ERM, Enteric Redmouth disease)

Årsag
Yersinia ruckeri.

Udbredelse
Diagnosticeret første gang i DK i 1983, angreb er observeret i størstedelen af ferskvandsdambrug.
Laksefisk angribes primært. Forekommer fortrinsvis ved høje vandtemperaturer, men er registreret i alle årets måneder. Rødmundsyge er ofte en management betinget sygdom og udløses hyppigst af stressende opdrætsbetingelser som eksempelvis lavt iltindhold i vandet eller forringet vandkvalitet og gællelidelser. Kan ses hos havbrugsørreder umiddelbart efter udsætningen (osmotisk stress).

Symptomer
Akut:
sløvhed, appetitmangel, subkutane blødninger i mundhule, ved finnerne, omkring gattet, gæller blodfyldte, punktformige blødninger i de indre organer, forstørret milt, bagerste del af tarmen blodfyldt.
Kronisk:
afmagring, mørkfarvning, exophthalmi ofte bilateral, blødninger i øjne.

Diagnose
Påvisning af bakterien.

Differentialdiagnose
VHS, Furunkulose.

Profylakse
Vacciner tilgængelige.

Terapi
Antibiotikabehanding.

Furunkulose

Årsag
Aeromonas salmonicida
subsp. salmonicida.

Udbredelse
Sygdommen påvises både i fersk- og saltvand. Væsentlig sygdom hos laksefisk, især bækørreder og kildeørreder. I regnbueørreder ses sygdomsudbrud hyppigst i havbrug og fortrinsvis ved høje vandtemperaturer.

Symptomer
Akut:
pludselig øget dødelighed uden eller med få symptomer. Sløvhed, appetitmangel, blødninger bagerst i tarmen, miltsvulst.
Kronisk:
sår (furunkler), abscesser i muskulaturen. Tarmbetændelse, nekrose af brystfinner og halefinner, øget blødningstendens.

Diagnose
Påvisning af bakterien.

Differentialdiagnose
Rødmundsyge, Vibriose (saltvand).

Profylakse
Vacciner tilgængelige.

Terapi
Antibiotikabehandling.

Vibriose

Årsag
Vibrio anguillarum.

Udbredelse
Bakterien er udbredt i det marine miljø. Der er beskrevet en række serotyper, isolater fra marine fisk er sædvanligvis ikke patogene for laksefisk og omvendt. Sygdommen forekommer i havbrug. Fortrinsvis ved vandtemperaturer over 10°C. Bakterien er påvist i dambrug de seneste år.

Symptomer
Akut:
pludselig øget dødelighed uden eller med uspecifikke symptomer, sløvhed, appetitmangel, blødninger i distale del af tarmen, miltsvulst.
Kronisk:
overfladiske sår, senere dybere sår og abscesser i muskulaturen, tarmbetændelse.

Diagnose
Påvisning af bakterien, serotypning.

Differentialdiagnose
Furunkulose.

Profylakse
Vacciner er tilgængelige.

Terapi
Antibiotikabehandling.

Yngelsyndrom (YDS, Fry Mortality Syndrome)
(Cold Water Disease, Peduncle Disease)

Årsag
Flavobacterium psychrophilum (Cytophaga psychrophila, Flexibacter psychrophilus).

Udbredelse
Forekommer hos ørreder i ferskvandsdambrug. Høj dødelighed (50-60%) hos yngel ved vandtemperaturer på 6-20°C. Hos større fisk ses lavere dødelighed (2-10%).  YDS er en af de mest tabs-voldende infektioner hos yngel.

Symptomer
Yngel:
slaphed, høj dødelighed, anæmi (bleg-hvide gæller), udspilet abdomen, miltsvulst, fibrin på milten, let blødning i tarmen.
Sættefisk/portionsfisk:
sårdannelser (ofte ved fedtfinnen), blødninger i øjne og caudalt i tarmen, miltsvulst, fibrin på milten, ved større fisk ses den craniale del af nyren at være farveløs.

Diagnose
Påvisning af bakterien.

Differentialdiagnose
IPN, Hexamita og Rødmundsyge (yngel).
Furunkulose (større fisk).

Profylakse
Management, saltbehandling, vacciner er under udvikling.

Terapi
Antibiotikabehandling.

Bakteriel nyresyge (BKD, Bacterial Kidney Disease)

Årsag
Renibacterium salmoninarum.

Udbredelse
Diagnosticeret første gang i DK i 1997. Forekommer i øvrigt i de fleste lande hos laksefisk - både i fersk- og saltvand. Import af æg og vilde laks mistænkes for at være smittebærere. Spredes både horisontalt og vertikalt. Udbrud især om foråret (5 - 10°C).

Symptomer
Rogn/Yngel:
dårlige klækkeresultater / øget dødelighed.
Større fisk:
exophthalmi, svømmeforstyrrelser, mørkfarvning, pustler og sår, udspilet bug (ascites), fisk i saltvand kan have indsunken bug (osmose), nyren lys, forstørret og i denne samt andre organer (lever, milt typisk) fokale lyse processer (granulomer). Der kan lejlighedsvis ses en grålig pseudomembran på de indre organer.

Diagnose
Ved mistanke kontaktes Fødevarestyrelsen (Fødevareregion Vejen).

Påvisning af bakterien
1) farvning af væv direkte. 2) immunhistokemi.  3) ELISA.  4) dyrkning (2-12 uger).

Differentialdiagnose
PKD, nyreforkalkning (samt mykobakteriose og nocardiose, som endnu ikke har forårsaget sygdom her i landet).

Profylakse
Management, hygiejne, desinfektion, fjernelse af døde fisk. Vacciner findes ikke.

Terapi
Ingen tilladte præparater.

Botulisme (Fallitsyge)

Årsag
Clostridium botulinum
type E toxin.

Udbredelse
Bakterien er almindelig forekommende i det marine miljø og i ferskvandsmiljøet. Da den er obligat anaerob vokser den bl.a. i råddent materiale (fisk) på bunden af jorddamme, herved skabes der mulighed for at fisk forgiftes ved at fortære døde fisk, som henligger i dammene.

Symptomer
Øget dødelighed uden eller med uspecifikke symptomer. Nervøse forstyrrelser visende sig som usikre krampelignende svømmebevægelser, tegn på åndenød, og efter dødens indtræden stærkt udspilede gællelåg, fiskeskæl og rester af fisk i mavesæk.

Diagnose
Påvisning af toksinet.

Differentialdiagnose
Andre forgiftninger.

Profylakse
Opsamling af døde fisk fra dammene om nødvendigt flere gange dagligt, fokus på tilstrækkelig fodring.

Terapi
Ingen.

VINordic | St. Kongensgade 81 | 1264 København K | www.vinordic.org | Telefon: +45 69 15 28 88 | Mail: info@vinordic.org